Lodní výtah na Orlické přehradě čeká modernizace

Lodní výtah na Orlické přehradě čeká modernizace, jejímž cílem je zvýšení jeho bezpečnosti, spolehlivosti a kapacity. Povodí Vltavy před vyhlášením výběrového řízení na dodavatele provede předběžnou tržní konzultaci. Účelem je především seznámit potenciální dodavatele se záměrem a získat informace potřebné pro přípravu zadávacích podmínek, sdělil ČTK mluvčí státního podniku Hugo Roldán.

4 min. čtení

Šikmý kolejový výtah je v provozu od poloviny 70. let, v plavební sezoně je velmi vytížený. Je určen pro přepravu sportovních lodí a jejich posádek přes korunu hráze z dolní do horní vody a naopak. Vozík táhnou dvě lana po kolejové dráze, výtahový stroj je umístěný na točně zabudované na koruně hráze.

Zapotřebí je kompletně modernizovat strojní a elektrotechnologickou část plavebního zařízení. Předmětem zakázky bude dodávka projektové dokumentace, výroba, montáž a provozní zkoušky včetně následného schválení a uvedení do provozu.

Generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala rozhodl o provedení předběžné tržní konzultace s ohledem na unikátní povahu zakázky. "Účelem je především seznámit potenciální dodavatele se záměrem zadání veřejné zakázky a získání informací relevantních pro přípravu zadávacích podmínek, včetně konkretizace předmětu veřejné zakázky s ohledem na možná technická řešení projektu, jeho finanční náročnost či dobu realizace," uvedl.

Podle investičního ředitele Tomáše Havlíčka bude předběžná tržní konzultace vedena transparentně a umožní maximálně širokou hospodářskou soutěž. "Z toho důvodu umožníme účast na předběžné tržní konzultaci neomezenému počtu potenciálních dodavatelů, kteří mají z hlediska předmětu veřejné zakázky potřebné zkušenosti," dodal.

Orlická přehrada je největším vodním dílem v České republice. Stavba začala v roce 1954 a hlavní část prací pokračovala až do roku 1961. V minulosti prošla přehrada mnoha zkouškami, těmi nejnáročnějšími byly povodně v letech 2002 a 2006. Tehdy odolala zátěži, se kterou se při jejím budování vůbec nepočítalo.

Foto: Wikipedia, ŠJů, licence
 


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme