Lichtenberk: Podomní advokát v Dejvicích

Před třemi týdny postihla obyvatele části pražských Dejvic nemilá situace, když jim z kohoutků vytékala kontaminovaná voda, která některým způsobila střevní potíže. Této problematice se věnujeme již od samotného počátku. Aktuálně tedy přinášíme také blogový příspěvek Marka Lichtenberka k iniciativě advokáta Davida Bascheriho.

4 min. čtení

Pražské vodovody a kanalizace nabídly poškozeným 5000 korun a navíc nebudou zákazníkům v postižené oblasti účtovat vodné ani stočné za celý měsíc.

Vodárenská firma se tedy k problému postavila čelem, vodu vyčistila a poškozené odškodnila. Navíc lidem proplácí třeba i léky nebo náklady za cestu k lékaři. Na celé politováníhodné události ale následně začaly parazitovat některé subjekty, které lidem zavádějícím způsobem slibují, že pro ně vymohou výrazně vyšší odškodné.

Jednou z takových aktivit je letáková akce advokáta Davida Bascheriho, který nechal v postižených lokalitách rozšířit leták, který obyvatele i firmy vyzývá, aby se přihlásili na jím vytvořeném webu, který se tváří jako občanská iniciativa. Hlásit se mají dokonce i lidé, kteří zdravotní problémy neměli nebo nemají příslušné lékařské potvrzení. Podomní advokát zároveň naznačuje, že díky co největšímu počtu účastníků iniciativy hodlá vytvořit tlak pro jakési mimosoudní vyrovnání s Pražskými vodovody a kanalizacemi.

Aktivita pana advokáta skrývajícího se za nejasnou iniciativou je ale jasné porušení etického kodexu a advokátních předpisů. Advokáti totiž nesmí nabízet právní služby osobám, které je po nich samy nepožadují. Pokud tak činí ještě formou letáku, podobně jako podomní reprezentanti přímého prodeje, je závažné porušení povinností advokáta nasnadě.

Celá událost byla jistě nešťastná a dodavatel pitné vody za ní má nést odpovědnost a poškozeným jejich útrapy přiměřeně vynahradit. Rozhodně by ale neměl podléhat tlakům podnikavců, kteří si neberou servítky a snaží se zneužít obyvatele Dejvic k dosažení vlastního prospěchu, navíc s využitím protiprávního jednání.

Marek Lichtenberk


Zdroj: Marek
Lichtenberk

Zdroj: Marek Lichtenberk

Doporučujeme