Lesy ČR za 24 mil. Kč stabilizovaly tok Kněhyně na Vsetínsku

Státní podnik Lesy ČR investoval do odstranění následků několika povodní na vodním toku Kněhyně u Prostřední Bečvy na Vsetínsku. Práce si vyžádaly více než 24 milionů korun, sdělil ČTK mluvčí podniku Zbyněk Boublík. Cílem oprav byla lepší regulovatelnost vody a ochrana okolních pozemků a infrastruktury Prostřední Bečvy.

3 min. čtení

Opravoval se úsek dlouhý 3,5 kilometru v blízkosti soutoku Kněhyně s Rožnovskou Bečvou. Koryto toku dostalo nové železobetonové a kamenné stabilizační prvky. "Balvanité prvky byly budovány z kamenů o váze nad tři tuny. Díky realizovanému řešení se podařilo zachovat přirozený charakter vodního toku a zároveň omezit škodlivé působení povodňových průtoků na okolí," uvedl Boublík.

Dřívější úpravy toku poškodily povodně v letech 2009 a 2010. "Počátky poškození se však datují již od velké vody v roce 1997," podotkl mluvčí. Lesy ČR touto investicí dokončily likvidaci povodňových škod roku 2010. "Jde o území Rožnova pod Radhoštěm, Horní, Prostřední a Dolní Bečvy s vodními toky Horní a Dolní Rozpitý, Kněhyně, Kněhyňka, Hodorfský, Čertoryjský a Hornopasecký. Celkové náklady na odstranění povodňových škod v této oblasti dosáhly téměř 55 milionů korun," řekl mluvčí.

Kněhyně je pravostranným přítokem Rožnovské Bečvy, je typickou štěrkonosnou podhorskou bystřinou. "Svým velkým spádem a značnou vodnatostí nemá v těchto parametrech v oblasti obdoby," podotkl Boublík. Lesy ČR se starají kromě více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku o více než 39.000 kilometrů vodních toků, což je asi jedna třetina délky vodních toků a bystřin v republice.

Zdroj: Wikipedia, Frettie, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme