Lesy ČR opravily vodní nádrž Osvětimany na Uherskohradišťsku

Vodní nádrž Osvětimany na Uherskohradišťsku znovu zadržuje vodu pro případ požáru, povodně i sucha. Lesy ČR dokončily její opravu, která přišla na deset milionů korun. ČTK to dnes sdělila mluvčí společnosti Eva Jouklová. Vodoprávní úřad zrekonstruované dílo posoudil před několika dny.

3 min. čtení

Podnik začal s pracemi na vodním díle loni v říjnu. Díky úpravám by měla nádrž lépe zadržovat vodu v krajině. Větší údržby se na přehradě dělaly po třiceti letech. "Poškozené byly betony sdruženého objektu, a to zejména na návodní straně konstrukcí, na stěnách spadiště, armaturních šachtách a odpadních štolách a na zdech vývaru," uvedla Jouklová.

Při rekonstrukci bylo vodní dílo částečně odbahněno, nákladní vozy z místa odvezly 10.000 metrů krychlových sedimentů. Nyní se nádrž opět plní vodou, která představuje významný biotop pro mnoho rostlin a živočichů. "Příkladem je chráněný druh mlže velevruba malířského. Toho jsme během rekonstrukce přemístili do nedaleké nádrže Sovín. Po napuštění nádrže v Osvětimanech ho vrátíme zpět," řekl Pavel Hopjan, vedoucí Správy toků v oblasti povodí Dyje z Lesů ČR.

Úpravy nádrže stály deset milionů korun, 4,4 milionu z této částky pokryly dotace z ministerstva zemědělství. Zbývající část uhradily Lesy ČR z vlastních zdrojů.

Nádrž Osvětimany byla postavena na Klimentském potoce v letech 1980 až 1985. Rozkládá se na 6,6 hektarech, původně sloužila především k závlaze, rybolovu a rekreaci. Vodní dílo je schopno pojmout přes 300.000 metrů krychlových vody. Od roku 2011 se o nádrž stará státní podnik Lesy ČR.

Společnost spravuje více než 38.000 kilometrů drobných vodních toků v České republice. Jde o říčky, potoky, tůně, rybníky a malé vodní nádrže. Letos společnost opravuje vodohospodářské stavby za 200 milionů korun, loni to bylo 120 milionů korun. V příštím roce počítají Lesy ČR s náklady přes 300 milionů korun.

Foto: Wikimedia, P.matel, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme