Lesy ČR dokončily v Libereckém kraji opravy po povodních 2010

Lesy České republiky dokončily v Libereckém kraji opravy škod po bleskových povodních z roku 2010. Rozsáhlé opravy poničených potoků v okolí Bílého Potoka a Hejnic v Jizerských horách stály přes 68 milionů korun. Pracovalo se na Hájeném, Černém, Sloupském a Malém Sloupském potoce, řekl ČTK Zbyněk Boublík.

5 min. čtení

Blesková povodeň v srpnu 2010 zasáhla více než polovinu území Libereckého kraje, vyžádala si pět lidských životů a na 2000 lidí vyhnala z jejich domovů. Zůstaly po ní škody za 8,2 miliardy korun. Jen na krajských silnicích druhých a třetích tříd přesáhly škody 2,2 miliardy korun. O málo nižší byly škody na státním majetku do něhož patří ten, který spravují Lesy ČR nebo Povodí Labe.

V korytech potoků ve správě Lesů ČR poničila velká voda původní podélná a příčná opevnění a narušila břehy. "Povodně nám v Jizerských horách přidělaly velké starosti," přiznal Tomáš Sajdl, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Labe. "Museli jsme zrekonstruovat řadu podélných opevnění, například opěrné zdi nebo rovnaniny, a stabilizovat dna vodních toků příčnými objekty," dodal.

Na opravy padlo 39.000 tun lomového kamene. Veškerý použitý kámen na stavbách je výhradně místního původu – liberecká žula. Lesy ČR rekonstrukční práce provedly co nejšetrněji vůči vodním živočichům. "Výsledkem je zlepšení migrační prostupnosti na vodních tocích, bez které by některé ryby a další živočichové nemohli dlouhodobě přežívat," vysvětlil Boublík.

Rozsáhlé ničivé povodně z roku 2010 nejsou podle Boublíka v Jizerských horách ničím novým, celou oblast včetně podhůří postihují od nepaměti. Příčinou bývají průtrže mračen, rychle tající sněhy nebo dlouhotrvající deště. "První písemně zaznamenaná povodeň byla v červnu 1432. Mezi lety 1432 až 1888 je evidováno 35 obzvláště velkých povodní, které se vyskytovaly v měsících červen až srpen. Třeba 19. a 20. srpna 1688 nastala v horách taková průtrž mračen, při které velká voda odnesla veškeré mosty a lávky," řekl mluvčí Lesů ČR.

Staré záznamy také uvádějí, že jedna z největších povodní, která zasáhla nejen řeku Smědou, ale celé Jizerské hory i jejich okolí, přišla na přelomu července a srpna 1858. "Voda přivalila během povodně balvany o váze šesti tun, strhla několik domů, zničila splavy, mosty a lávky a poškodila pozemky," popsal Boublík. Nebývalého rozsahu však podle pamětníků dosáhly i záplavy 3. a 4. července 1958, kdy silné deště sužovaly celou Evropu. "Po povodni následovala regulace koryt, která je patrná dodnes," uzavřel.

 


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme