Lednické rybníky patří k nejvýznamnějším ornitologickým lokalitám v Česku

Rybníky v okolí Lednice na Břeclavsku vznikaly již v patnáctém století jako nádrže pro chov ryb. Většina z nich k tomuto účelu slouží dosud. Tato významná součást Lednicko-valtického areálu patří k nejvýznamnějším ornitologickým lokalitám v České republice. Kvůli ochraně vodních ptáků byla již před 70 lety, 9. ledna 1953, vyhlášena Národní přírodní rezervace Lednické rybníky.

2 min. čtení

NPR Lednické rybníky má rozlohu asi 630 hektarů. Zahrnuje pět rybníků. Čtyři z nich jsou na potoce Včelínek – Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský s oblíbeným koupalištěm Apollo a také Nesyt, který je se svými 296 hektary největším rybníkem na Moravě. Součástí rezervace je i Zámecký rybník v Lednici, který je chráněný i z pohledu ochrany kulturního dědictví. Je nejen národní kulturní památkou, ale i památkou zapsanou na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

V NPR Lednické rybníky lze najít například největší hnízdní kolonie volavek popelavých a kvakošů nočních. Rybníky fungují i jako tahová zastávka pro husy velké, řadu druhů kachen a bahňáků, pravidelně u nich zimuje orel mořský. Rybníky jsou domovem například i pro bukáčka malého, nejmenší volavky žijící na území Česka.

NPR Lednické rybníky jsou zařazeny na seznam Ramsarské úmluvy chránící mokřady mezinárodního významu a jsou též jako evropsky významná lokalita součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000.

Autor: ČTK

Foto: Wikipedia

Doporučujeme