Lázně Bělohrad i Jičín budou mít silnější zdroje i kvalitnější vodu

Zlepšení parametrů kvality pitné vody a efektivnější provoz zařízení si slibuje Vodohospodářská a obchodní společnost a. s. od rekonstrukce úpravny vody v Lázních Bělohradě. Poté, co vloni získala příslib zhruba 50% dotace od Státního fondu životního prostředí, se letos podařilo veřejnou zakázku vysoutěžit. 

8 min. čtení

Dodavatel, společnost VCES a. s., během dvou let provede stavební práce za přibližně 64,5 mil. Kč bez DPH. S první etapou se začne letos v srpnu, a to pracemi na samotné budově a výměnou a modernizací technologií. Pokračovat se bude příští rok čerpací stanicí v Mlázovicích. Bělohradské vrty jsou hlavním zdrojem pitné vody nejenom pro Bělohradsko, ale také pro nedaleký Jičín.

Budova úpravny vody stojí na okraji známého lázeňského města od roku 1978 a upravuje vodu ze tří vrtů, a to pro samotné město Lázně Bělohrad a pro zhruba 20 km vzdálený Jičín. Vzhledem k tomu, že používané technologie pomalu zastarávaly, rozhodla se VOS a. s. pro celkovou rekonstrukci. „Po úspěšné žádosti o dotační podporu, která pokryje zhruba 50 % částky, jsme letos vysoutěžili dodavatele stavby. Stala se jím mezi čtyřmi zúčastněnými společnost VCES a. s. s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou – 64 415 264 Kč bez DPH. Stavbaři si objekt převezmou nyní během srpna a práce potrvají až do srpna 2020,“ uvádí předseda představenstva VOS a. s. a starosta Jičína JUDr. Jan Malý.

Stavba se týká nejvýznamnějších zdrojů vody pro skupinový vodovod Lázně Bělohrad – Jičín. Vrty jsou totiž kromě Bělohradska také jediným zdrojem, který přivádí pitnou vodu pro město Jičín. Kromě samotné bělohradské úpravny projde rekonstrukcí i čerpací stanice v Mlázovicích, kde se napojují další vrty. „Celá stavba bude probíhat za provozu, ale zásobování obyvatel vodou nebude nijak omezeno. Na stavbaře proto budou kladeny velmi vysoké nároky,“ říká ke stavbě starosta Lázní Bělohradu Ing. Pavel Šubr. Kromě stavebních úprav objektu budou zcela vyměněny všechny technologie, přibude nová akumulace pitné vody, sklad a nově budou vystrojeny všechny tři vrty.

Hlavním cílem rekonstrukce je plné využití kapacity vrtů a také zefektivnění úpravy získané vody. Zlepšit se mají např. hodnoty parametrů jakosti vody, konkrétně obsah železa. Moderní technologie navíc dokážou vodou šetřit. „Část vytěžené surové vody se využívá dále pro její čištění. Zatímco nyní spotřebuje provoz až 15 % vytěžené vody na toto čištění, nová technologie ji sníží zhruba na 2 %. Zvýšíme také lehce kapacitu úpravny tak, abychom v případě nedostatku vody v některém ze zdrojů byli schopni tento výpadek pokrýt. V neposlední řadě nám nová technologie umožní efektivnější řízení celého provozu a procesu výroby přes centrální velín,“ doplňuje ředitel VOS a. s. Ing. Richard Smutný.

Vloni byla dokončena postupná obnova vodovodní infrastruktury, tedy samotný skupinový vodovod vedoucí z Lázní Bělohradu na Jičín. Každoročně se po částech vyměňovalo několik kilometrů původního potrubí od úpravny směrem k vodojemu Kamensko. 

Úpravna Lázně Bělohrad stejně tak jako infrastruktura slouží od 70. let 20. století a denně upravuje zhruba 1 600 kubíků vody pro 23 000 obyvatel Lázní Bělohradu, Jičína a přilehlých obcí. V okolí úpravny jsou tři podzemní vrty, ze kterých se jednotlivě čerpá až 15 l/s z hloubky cca 50-75 m. Z areálu úpravny je voda dále vedena řadem do Bělohradu, pro který také slouží ještě další dva vodojemy – v Horní Nové Vsi (objem 300 m³) a v obci Lány (objem 150 m³). Dále směrem na Jičín je voda přiváděna do vodojemu Kamensko, který má objem 450 m³. Na cestě vody se pak pro Jičín přidávají další zdroje, a to Mlázovice, Studeňany a Lužany. Zásobeny tak jsou i tyto a další přilehlé obce. Voda je přiváděna do hlavního vodojemu na Zebíně, který má objem 5 000 m³. Odtud je pak rozvedena do Jičína. Další menší vodojem o objemu 500 m³ je umístěn na Čeřovce a slouží převážně jako rezervoár pro Oblastní nemocnici Jičín. 


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme