Laboratoře vodáren pomáhají s kvalitou vody i majitelům studní a bazénů

Laboratoře Středočeských vodáren, a.s. (SVAS) loni analyzovaly bezmála 180 vzorků vody ze soukromých domovních studní na základě zájmu jejich majitelů. V některých případech tak lidé ujistili, že mohou studniční vodu používat jen jako užitkovou. 

3 min. čtení

„Nejvíce nevyhovujících parametrů bylo v mikrobiologickém rozboru (koliformní bakterie a enterokoky) a z chemických ukazatelů přesahovala limity Vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu, tato stanovení – železo, mangan, dusičnany a celková tvrdost,“ uvedla manažerka laboratoří SVAS Gabriela Karasová s tím, že v takových případech mohou lidé dostat i radu, jak dále postupovat. „Těm, kteří zjistili, že mají v lokálním zdroji místo pitné vodu užitkovou, jsme doporučili postup k nápravě,“ doplnila Karasová. 

Laboratoře SVAS primárně sledují kvalitu vody, dodávané vodárnami. Jen v loňském roce provedly laboratoře 66000 rozborů. Mimo vlastních analýz laboratoře provádí rozbory i pro externí zákazníky. Rozsah si určuje sám zákazník podle toho, zda kontroluje kvalitu vody poprvé nebo opakovaně, jestli bude rozbor sloužit pro soukromé účely nebo bude předkládán nějakému úřadu, např. ke kolaudaci. „Proto je velmi vhodné zavolat si do laboratoře a alespoň orientačně si předem ujasnit rozsah rozboru v závislosti na vlastních potřebách. Zájemcům je laboratoř připravena pomoci i v případě kontroly jakosti vody v bazénu. Na internetových stránkách naší společnosti www.svas.cz naleznete kontakty na pracovníky laboratoří, kteří vám v případě potřeby rádi poradí,“ uzavřela Gabriela Karasová.


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme