Kvalitu vody v rybnících podle odborníka snižuje i fosfor z čističek

Kvalita vody v českých rybnících se zhoršuje, příčinou je zejména sucho a klimatická změna. Dílčí negativní dopady však má podle odborníků také budování čistíren odpadních vod u menších sídel. Snižují organické znečištění, produkují ale více fosforu, který je zdrojem živin pro sinice. Některé rybníky vlivem kombinace jevů vysychají, informovala v tiskové zprávě Mendelova univerzita Brno.

4 min. čtení

"Roční úhrn dešťových srážek je přibližně stále stejný, ale často nerovnoměrně rozdělený, s dlouhými obdobími sucha a nárazovými, často i přívalovými srážkami. Svůj díl sebou nese i způsob zemědělského hospodaření na polích, utužení půdy, velké půdní celky, orba až po okraj vodní plochy rybníka. To vše zvyšuje erozi ornice, která končí v sedimentech rybníků a snižuje jejich vodní kapacitu,“ uvedl Radovan Kopp z Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství.

Zatímco množství srážek zůstalo stejné, výpar vody se zvýšil. Z jednoho hektaru vodní plochy se za slunných letních dnů odpaří třeba tři litry vody za vteřinu. Objem vody se tak snižuje a celý ekosystém rybníka se stává značně nestabilním.

Na jižní Moravě, která dlouhodobě patří k nejsušším oblastem Česka, jsou v poslední době poměrně běžné záchranné výlovy rybníků v létě. Rybáři vyhodnotí kritické parametry a ryby raději preventivně odloví, aby jim neuhynuly.

Problém vidí odborníci také v budování čističek u menších územních celků pod 2000 obyvatel. Legislativa je nelimituje z hlediska odstraňování fosforu na odtoku. Čistička sice zlepší kvalitu vody z hlediska organického znečištění, ale naopak přidá množství fosforu. "Stav před vybudováním čistírny byl tak paradoxně pro kvalitu vody v rybníku často lepší," uvedl Kopp.

Pokud se zacházení s odpadními vodami nezmění, bude podle Koppa jakost vody v rybnících za vysokých teplot klesat. "Představy o průzračných vodních plochách vhodných ke koupání jsou tak v současných podmínkách iluzorní, a to i při úplném vyloučení rybářského hospodaření,“ dodal Kopp.

Zdroj: ČTK

Doporučujeme