Kvalitu vody neovlivňuje teplé počasí

Při dlouhodobém teplém období může dojít ke zhoršení kvality vody odebírané z vodárenských nádrží. Technologie používaná při úpravě ale spolehlivě zaručuje stejně kvalitní pitnou vodu jako v chladném období. Pojďme se podívat, jak tuto situaci řeší ve středu Čech.

6 min. čtení

Společnost Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) distribuuje pitnou vodu z více než 80 % z podzemních zdrojů a téměř 20 % povrchovou vodou z vodárenské nádrže Klíčava. Největší podíl vyrobené pitné vody připadá na vodu ze soustavy podzemních zdrojů Mělnická Vrutice nezávislou na změnách teploty. Pitná voda je jímána z hloubek 50 – 60 m dosahující nejvyšší kvality.  U vody odebírané z vodárenské nádrže Klíčava může dojít krátkodobě ke zhoršení kvality zdrojové vody. To je však eliminováno ještě v rámci následné úpravy vody, spotřebitelé tak dostanou vody ve stejné kvalitě po celý rok.

„Vliv teploty na vodu může být znatelný v určitých oblastech, kde jsou vodovody uloženy v menších hloubkách. Jedná se zpravidla o pole, kdy po žních dojde k obnažení povrchu a k jeho intenzivnímu prohřívání. Proto může docházet v těchto oblastech při menších rychlostech proudění vody ve vodovodním potrubí k mírnému oteplení dodávané vody. Toto oteplení však nemá vliv na další fyzikální a chemické vlastnosti vody a díky kvalitnímu hygienickému zabezpečení ani na mikrobiologické a biologické ukazatele kvality vody,“ sdělil Tomáš Hloušek, technolog SVAS.

“Jediný vliv teplého počasí může být nárazový při prvním oteplení a při větší vlně veder, kdy dochází ke značnému zvýšení odběrů vody, a tím i rychlostem proudění v potrubí. Při překročení limitních hodnot průtoků může potom dojít ke krátkodobému zvýšení koncentrace železa a mírnému zakalení pitné vody,“ uvedl Tomáš Hloušek a dále dodal, při déle trvajícím teplém období dochází i ke zvýšení teploty dodávané pitné vody. V tomto období se pro vyšší zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti může zvýšit množství chloru v pitné vodě. Koncentrace chloru však je v mezích určených legislativou. Přesto lze ale konstatovat, že pitná voda je v létě stejně kvalitní jako v chladnější období roku a vodárny kvalitu vody garantují.“

Kvalita dodávané pitné vody Středočeskými vodárnami je kontrolována v souladu s platnou legislativou až ke kohoutku zákazníka. Voda, která je dodávaná do domácností, podstupuje řadu kontrol a odpovídá přísným kritériím kvality. Plán je nastaven tak, že každý týden se odebírají vzorky vody přímo ve zdrojích pitné vody a třikrát týdně se odebírá řada vzorků u spotřebitelů. Každoročně tak akreditovaná laboratoře SVAS zpracuje okolo 9 000 vzorků vod. Neustále výrazně roste podíl náhodných odběrů na vodovodní síti, které zaručují plošné pokrytí sledované distribuční oblasti.

Foto: vodárenská nádrž Klíčava, SVAS


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme