Kvalita vody v EU – Řecko

Tentokrát vám v seriálu o kvalitě vody v zemích Evropské unie přinášíme přehled zpracovaný za léta 2005-2007 z Řecka. Pokud se tam chystáte na dovolenou, podívejte se, jak si pitná voda obecně stojí právě tam.

2 min. čtení

V Řecku žije přibližně 11 milionů obyvatel. Z těch je pro téměř osm milionů obyvatel (tedy pro72%) dodávána zpracovaná voda z celkového počtu 96 vodárenských pásem.

Roční objem dodávané pitné vody v Řecku je 804 mil. m3.

Co se týká vodních zdrojů – Řecko čerpá 50 % vody podzemní a 50% vody povrchové.

V kvalitě pitné vody si Řecko stojí průměrně a jako ve většině členských států Evropské unie je zde voda obecně v pořádku a bez rizik pitelná. V uvedených letech 2005-2007 dosahovaly její mikrobiologické parametry dle zprávy více než 99% shody.

Nedodržení hodnot v 1% odebraných vzorků bylo způsobeno výskytem kyanidu a dusičnanu, koliformích bakterií a zákalu v roce 2006.

Pokud pojedete na dovolenou právě do Řecka, aktuální informace o stavu tamní pitné vody (bohužel jenom v řečtině) můžete nalézt zde: www.yyka.gov.gr

Míra shody v letech 2005 – 2007 v pásmech s průměrnou kapacitou větší než 1000m3/den nebo obsluhující více než 5000 obyvatel:


Zdroj: PK

Zdroj: PK

Doporučujeme