Kvalita vody v EU – Rakousko

Jak jsme přislíbili v úvodním dílu tohoto seriálu, přinášíme přehled shrnující kvalitu pitné vody v jednotlivých členských státech Evropské unie. Jako první v pořadí je Rakousko. Čerpáme z poslední zveřejněné zprávy o kvalitě pitné vody v EU za období 2005-2007.

2 min. čtení

Mezi lety 2005 – 2007 žilo v Rakousku přibližně 8,29 milionů obyvatel včetně rezidentů a turistů, z nichž bylo 66, 8 % zásobováno pitnou vodou od cca 240 velkých dodavatelů vody. Celkový objem dodané vody z těchto společností činil asi 450 milionů m3 za rok. Rakousko čerpalo z 99,9% z podzemní a jen 0,1% z povrchové vody.

Informace o výjimkách
V Rakousku nebyla u pitné vody definována žádná výjimka. Pouze v rakouských vnitrostátních předpisech existují přísnější parametry pro výskyt dusitanů a THM a dezinfekci vody pro E. coli, enterokoky, Cl.perfringens a Pseudomonas aeruginosa.

Celkově výsledky v měření kvality vody v Rakousku byly velmi dobré. Jen velmi málo  oblastí vykázalo nějaký drobný nesoulad. U mikrobiologických ukazatelů to byla bakterie E. coli v roce 2006 a enterokoky v roce 2005 a 2006. V obou případech se jednalo o malé číslo výskytu. Celkově patří Rakousko mezi ty státy Evropské unie, které se pohybují v nadprůměru, co se týká kvality pitné vody.

Následující tabulka ukazuje přehled dodržování jednotlivých parametrů v kvalitě vody za období 2005-2007.

Foto: Wikipedie: Julo


Zdroj: PK

Zdroj: PK

Doporučujeme