Kroměříž chystá protipovodňová opatření za 500 milionů korun

Kroměříž připravuje sérii protipovodňových opatření za zhruba 500 milionů korun. Na projektu chce spolupracovat s Povodím Moravy, okolními městy Hulín a Chropyně a obcemi Břest a Skaštice, na jejichž katastru má část opatření vzniknout také. Smlouva o spolupráci už byla přijata v Kroměříži, Hulíně a Břestu, řekl novinářům místostarosta Pavel Motyčka (KDU-ČSL).

4 min. čtení

"V rámci protipovodňových opatření jde o další fázi toho, aby město bylo chráněno před povodněmi. Tady se ale jedná také o projekt, který by v době sucha měl být nástrojem pro napouštění vody do krajiny. Takže jsou to opatření blízká přírodě," řekl Motyčka.

Záměr počítá se systémem ochranných hrází, poldrů a vodohospodářských objektů. "Jsou spolu funkčně provázány, tudíž ochrana města Kroměříže bude úplná až po dokončení všech dílčích opatření," uvedl vedoucí vodoprávního úřadu radnice Petr Vodák.

Podle něj se hrubý odhad nákladů na zmíněná protipovodňová opatření pohybuje kolem 500 milionů korun, devadesát procent z této částky by měla pokrýt státní dotace. Ze zbývajících deseti procent by drtivou většinu hradila Kroměříž, s ohledem na to, že protipovodňová opatření by chránila majetek na území města za zhruba 1,9 miliardy korun. Podle předběžného harmonogramu se budou do roku 2026 vykupovat pozemky, chystat projektová dokumentace, vyřizovat žádost o dotaci i nezbytná povolení a vybírat dodavatelé staveb. Hotovo by mohlo být do roku 2035.

Kroměříž postihly ničivé povodně v červenci 1997. Intenzivní a dlouhotrvající deště zvedly hladiny toků a vodou nasáklá krajina ztratila schopnost další přívaly zachytit. V Kroměříži k záplavám paradoxně nedošlo vylitím řeky Moravy z břehů, město ochromila voda rozlévající se po polích a lesích od Přerovska, ale také voda přitékající z řeky kvůli nefunkčním zpětným klapkám v kanalizaci. V Moravě byla překročena hranice stoleté vody. Škody po povodních přesáhly ve městě 900 milionů korun, nikdo nepřišel o život.

Po povodni došlo k opravě koryta řeky Moravy a navýšení břehu na Moštěnce a na Moravě. Opravena byla kanalizace, kterou doplnily klapky proti zpětnému vzdutí řeky. Moderní je i hlásný povodňový systém, město nyní pořizuje digitální povodňový plán. Kroměříž i díky těmto opatřením v letech 2006 a 2010 bez výraznější újmy odolala padesátileté vodě.

Foto: Wikipedia, cs:User:Pernak, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme