Krnov chystá stavbu kanalizace za 90 milionů korun

Krnovská radnice připravuje stavbu kanalizace, která odvede splaškové vody z lokality Ježník. Celkové náklady se pohybují kolem 90 milionů korun. První úsek by se měl začít stavět v příštím roce. ČTK to řekla mluvčí města Dita Círová.

2 min. čtení

Kanalizační stoka bude dlouhá téměř pět kilometrů a povede od bývalého sanatoria Ježnickou ulicí ke křižovatce s ulicí Švermovou. Tady odbočí a bude pokračovat ulicemi Šafaříkovou a Kollárovou do Albrechtické ulice, kde se napojí na současnou splaškovou kanalizační stoku. Splaškové vody budou následně odvedeny a čištěny v čistírně odpadních vod.

"Vzhledem k vysokým nákladům na kompletní kanalizaci bude akce rozdělena pravděpodobně na tři etapy. Jako první by se měl v roce 2019 začít budovat úsek od konce zástavby ve spodní části Ježnické ulice, přibližně 470 metrů nad rybníky, po napojení na kanalizaci v Albrechtické ulici. Kanalizace v této části je potřebná pro odvedení splaškových vod z připravované lokality pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ježník III," uvedl vedoucí odboru výstavby Pavel Osadník.

Výstavba kanalizace je ve fázi zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. "O to chceme zažádat už na podzim. Termín realizace pak bude záviset na délce povolovacího řízení, množství finančních prostředků v městském rozpočtu a rozhodnutí zastupitelů," řekla vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

O výstavbě kanalizace na Ježníku se uvažuje už více než deset let.


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme