Křeček: I k historické studni musí mít vlastník dokumentaci

I na historické studny, u nichž je odběr vody považován za povolený, se vztahuje stavební zákon. Její vlastník proto musí být schopen úřadům předložit ověřenou dokumentaci o provedení studny. Jestliže nemá takové dokumenty k dispozici, úřad mu musí nařídit pořízení této dokumentace. ČTK to sdělil zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček.

3 min. čtení

V uplynulých dnech se zabýval případem, v němž stěžovatel namítal, že soused vybudoval novou studnu bez patřičných povolení a neodborným způsobem. Soused však vodoprávnímu úřadu namítal, že studna se na pozemku nacházela už před rokem 1955, jen nebyla využívána; takže nešlo o stavbu zcela nové studny.

Stavební úřad pak shromáždil tři čestná prohlášení osob svědčících ve prospěch stěžovatele a tři čestná prohlášení potvrzující naopak to, že jde o historickou studnu. Rozpor tedy nebyl odstraněn ani podáním nezbytných vysvětlení.

Úředníci proto vzali v potaz stáří domu, k němuž studna náležela, a skutečnost, že v době jeho vzniku bylo podle zákona nezbytné, aby obytné objekty měly individuální zásobování vodou. Přiklonil se proto k domněnce, že stavba studny se na daném pozemku spíše nacházela a jde o historickou studnu, a nikoli o černou stavbu. Řízení o odstranění studny tedy nezahájil.

Křeček dospěl k závěru, že postup úřadu bylo možné v daném případě v zásadě akceptovat. Konstatoval však, že také historická studna je stavbou podle stavebněprávních předpisů, a proto si její vlastník musí opatřit dokumentaci skutečného provedení stavby, případně nové doklady k ní, pokud se původní dokumentace nedochovala. Stavební úřad přislíbil, že bude po vlastníku studny předložení těchto dokladů požadovat.

Zdroj: Wikipedia, Wimox, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme