Kopidlensko a Sobotecko propojil nový vodovod. Zlepší se dodávka pitné vod

Ke zlepšení dostupnosti kvalitní pitné vody pro téměř 3 000 obyvatel došlo díky propojení dvou vodárenských infrastruktur na Kopidlensku a Sobotecku. Jedná se o další projekt, kterým vodohospodáři zesilují místa, kde jsou slabší nebo méně kvalitní zdroje. 

11 min. čtení

Obě lokality propojil mezi Staňkovou Lhotou a Rakovem nový vodovod o délce necelých 6 km, který umožní jejich obousměrné zásobení. Na vrchu Čakan pak vyrostl zcela nový vodojem. Díky projektu se budou moct na vodovod připojit i další obce v regionu.

Vodohospodářská a obchodní společnost a. s. spravuje vodárenskou infrastrukturu měst a obcí na Jičínsku. Přes 62 tisíc obyvatel je zásobeno pitnou vodou z celkem 53 podzemních zdrojů. Některé zdroje ale začínaly být nedostačující, proto místa, kde byl v posledních letech problém s kvalitou vody, nebo byly zdroje málo vydatné, začala propojovat se silnějšími vodovody.

Jedním z projektů, který byl nyní dokončen, bylo propojení skupinových vodovodů mezi Sobotkou a Kopidlnem. Reagoval na potřebu zvýšit dostupnost pitné vody v lokalitách, které byly závislé pouze na jednom zdroji, a zároveň umožnit jejich obousměrné zásobení. „Kopidlenský skupinový vodovod byl zásoben pouze jedním zdrojem v Batíně, na Sobotecku západně od Jičína jsou silné a kvalitní zdroje vody v údolí Plakánek, pramen Hrudka a vrt Rašovec, které zásobují celou oblast. Díky projektu jsme obě oblasti propojili novou infastrukturou a vznikl mezi nimi zcela nový vodojem, který slouží jako rezervoár pitné vody a zároveň vyrovnávací místo v případě nerovnoměrné spotřeby. Pokud by nyní nastalo suché léto nebo havárie v jedné oblasti, je možné vodu doplnit do vodojemů z druhé lokality a naopak,“ uvádí projekt ředitel VOS a. s. Ing. Richard Smutný.

Stavba byla zahájena v dubnu 2020 a trvala do prázdninových měsíců letošního roku. Položen byl nový vodovod o délce 5 800 metrů mezi obcemi Rakov a Staňkova Lhota, který propojil obě oblasti. Na vrchu Čakan byl vybudován vodojem o kapacitě 300 m³, který umožní rezervní zásobení obou oblastí a oboustranně plynulejší a spolehlivější dodávku vody. „Ke zlepšení dojde také ve Staňkově Lhotě, kam se musela voda dříve čerpat a v případě výpadku proudu byla zcela bez dodávky. Nyní ji bude zásobit vodojem Čakan, protože odtud bude voda přitékat gravitací,“ doplňuje Ing. Richard Smutný.

„Jako starosta Sobotky jsem mimo jiné slýchával i názory typu "zabraňme odvodu vody ze Sobotecka". Jsem rád, že se nakonec podařilo místním vysvětlit, že vzájemné propojování vodovodních soustav spravovaných VOS a. s. (kterou vlastní od 90. let obce a města v regionu) je správný a do jisté míry solidární krok. Propojování totiž není jen o toku jedním směrem, ale v případě poruchy či údržby zdroje znamená i zajištění vody v opačném směru. Vodní zdroj ve Střehomi navíc není města Sobotka, ale vodáren. Díky tomuto projektu jsme získali také možnost napojení dvou místních částí – Lavice (realizace 2021 – 2022) a Zajakury (realizace za 1 – 2 roky),“ říká Ing. Lubor Jenček, který je zároveň členem představenstva VOS a. s.

Díky propojení oblastí se na společný vodovod budou moci připojit v dohledné době i další obce. Je vyprojektované připojení obcí Pševes a Drahoraz na Kopidlensku, kde se čekalo na dokončení tohoto projektu. Obce mají vybudovanou infrastrukturu, ale jejich zdroje jsou bohužel nekvalitní. Zájem mají také obce Údrnice, Nadslav, Štidla, Střevač a část Bílska.

„Jsem velice ráda, že celý projekt propojení vodovodů vznikl. Pro naše město to znamená vybudování náhradního zdroje pitné vody a dále dojde k přivedení kvalitní vody i do obcí Pševes a Drahoraz, kde ji musíme nyní ze stávajících zdrojů složitě upravovat. Při dnešních zpřísňujících se normách a zdražování všech komodit to není jednoduchá záležitost. Výstavbou nového připojovacího vodovodu tak bude problém vyřešen. Jedná se určitě o krok správným směrem, který pomůže i mnoha okolním obcím,“ komentuje projekt Ing. Hana Masáková MBA, starostka Kopidlna a předsedkyně dozorčí rady VOS a. s.

Na projekt s odhadovanou cenou 78 mil. Kč získala VOS a. s. dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 41,3 mil. Kč. Zakázku provedla BAK stavební společnost a. s., za cenu 60,9 mil. Kč bez DPH.

K propojování vodovodů došlo v posledních letech kvůli špatné kvalitě či vydatnosti zdrojů také v obcích Úbislavice a Krsmol na Novopacku, ve Vysokém Veselí či v Doubravě na Hořicku. Do těchto lokalit se musela voda v období suchého léta dokonce zavážet cisternami. Na Hořicku se pak díky dalšímu propojení menších vodovodů zlepšila kvalita vody obcím Jeřice, Skála, Cerekvice, Boháňka, Třebovětice a Chloumek.

Vodojem Čakan je přístupný veřejnosti
Podzemní vodojem Čakan není pouze zásobárnou pitné vody. Je citlivě zasazený do krajiny v poli u silnice mezi Rakovem a Staňkovou Lhotou, překrytý zemním valem, který tvoří umělé návrší ve tvaru polní brázdy. Mezi valem a vodojemem vede 1,5 m široká „umělá soutěska“, která tvoří průchod k vyhlídce, kde se lze zastavit a rozhlédnout do okolní krajiny. Návštěvníci zde uvidí např. Trosky, Prachovské skály anebo Krkonoše.

Zdroj: redakce

Doporučujeme