Kontaminace podzemních vod se loni mírně zvýšila, dozví se vláda

Kontaminace podzemních vod anorganickými látkami a pesticidy se loni mírně zvýšila. Limity byly překročené v 83,8 procenta měření, zatímco o rok dříve byly limity překročené v 82 procentech měření. Uvádí to tzv. Modrá zpráva, kterou ve středu předloží na jednání vlády zástupci ministerstev zemědělství a životního prostředí.  

3 min. čtení

Z anorganických látek překračovaly limity nejčastěji mangan, amonné ionty a dusičnany. U organických látek šlo například o rozpuštěný organický uhlík. Prakticky vždy byly limity překročené u mělkých vrtů, které jsou orientované do říčních sedimentů, kde jsou zásahy člověka vidět nejvíce. U kovů pak šlo nejčastěji o baryum, dále pak kobalt a nikl. U nadlimitních dat pesticidů "vítězily" metabolity herbicidů, referenční hodnota byla překročena i u 40 procent vodárenských zdrojů.

Asociace pro bezpečné potraviny považuje stav za alarmující. "Bez důsledného legislativního omezení užívání chemických látek v zemědělství se situace vysoce pravděpodobně bude dále zhoršovat. Znečištění spodních i povrchových vod přitom není odstranitelné ze dne na den, kupříkladu nechvalně známé DDT je dle zprávy v našich řekách četně detekováno i po padesáti letech,"  řekl dnes ČTK předseda asociace David Palán.

Podle zprávy se v roce 2013 neuskutečnily odběry v jarním i podzimním období, proto se data za loňský rok blíží hodnotám z roku 2012.

 
 Objekty  Počet objektů  Počet objektů s překročením limitů pro podzemní vodu  Podíl objektů s překročením limitů v roce 2012 (%)  Podíl objektů s překročením limitů v roce 2013 (%)  Podíl objektů s překročením limitů v roce 2014 (%)
 Mělké vrty  224  214  94,8 94,1   95,5
 Hluboké vrty a prameny  442  344  78,1 75,8   77,8
 Veškeré objekty  666 558  83,6   82,0  83,8

Zdroj: ČHMÚ, Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR
 

 Foto: Wikipedia, Ludek, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme