KONFERENCE: Za povodněmi v září do Českých Budějovic

Česká společnost vodohospodářská (ČSVH) pořádá 14-15. září již druhý ročník konference Povodně a hospodaření s vodou. Na akci se představí řada vodohospodářských odborníků a také nová předsedkyně ČSVH Ing. Miloslava Melounová.

2 min. čtení
Jaké jsou hlavní prezentace letošního programu?
  • O koncepci hospodaření s vodou pohovoří Ing. Aleš Kendík, náměstek ministra zemědělství.
  • Zástupce Ministerstva životního prostředí účastníky seznámí s možnostmi financování projektů, jejichž cílem je snížení rizika povodní. Svou účast přislíbil Ing. Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí.
  • Prezentaci si připravil již oblíbený řečník vodohospodařských akcí RNDr. Petr Kubala z Povodí Vltavy. Tentokrát pod názvem: Potřebujeme vodu?
  • Problematice povodňové legislativy se bude ve svém příspěvku věnovat Jaroslava Nietscheová (Povodí Vltavy).
  • Funkce přehrad a nádrží za povodní pak účastníkům přiblíží doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc., vedoucí katedry hydrotechniky FSv ČVUT Praha.
Zbývá jen doplnit, že akce proběhne v Českých Budějovicích a ubytování je zajištěnov hotelu VITA.

Detailní informace a akci a přihlášku naleznte zde.
 


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme