Konference Voda Fórum 2012 dnes slavnostně zahájena

Právě dnes začíná v hotelu Clarion první ročník mezinárodní konference VODA DÓRUM 2012. Pro účastníky přinášíme aktuální program. Ti, kteří se do pražských Vysočan dnes nedestanou, se mohou těšit na zajímavé články, které budeme postupně uveřejňovat v následujících dnech.

3 min. čtení

PROGRAM KONFERENCE VODA FÓRUM 2012

ÚTERÝ 29.5.2012

Vodní hospodářství v ČR a EU – výzvy v roce 2012
9:30 Slavnostní zahájení, přivítání účastníků – Radek Lohynský (hl. město Praha), Ing. Petr Bendl (MZe) a Ing. František Barák (SOVAK ČR)
9:40 Water bluperint – key speaker Robert Schröder (Evropská komise DG Envi)
10:10 Priority MŽP pro další období 2014 – RNDr. Ivo Hlaváč (MŽP ČR)
10:40 Koncept novely zákona o vodovodech a kanalizacích – Ing. Aleš Kendík (MZe ČR)
11:20 Veřejné zadávání a novinky pro vodohospodářský obor – Mgr. Jan Sixta (MMR ČR)
11:50 Water UK–účinná ochrana zájmů vodního hospodářství ve Velké Británii – David Strang (Water UK, Londýn)
12:20 Cenová regulácia vodného a stočného v SR – Ing. Anita Gašparíková (Východoslovenská vodárenská spoločnosť), Ing. Janka Kleinertová (Západoslovenská vodárenská spoločnost)

Zásadní právní a finanční problémy oboru
14:00 Integrované vodohospodářské služby – základ udržitelného zásobování vodou – RNDr. Pavel Punčochář (MZe ČR)
14:30 Výkon správy povodí s ohledem na ochranu vodních zdrojů – Jaroslava Nietscheová, prom. práv. (Povodí Vltavy)
15:00 Protipovodňová směrnice – Ing. Hana Randová (MŽP ČR)
16:00 Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP – Ing. Veronika Jáglová, Ing. Ivo Kokrment (VRV), Ing. Antonín Raizl (Ernst&Young)
16:30 Výskyt specifických organických látek v českých řekách – RNDr. Marek Liška, Ph.D., Mgr. Milan Koželuh, Ing. Kateřina Soukupová (Povodí Vltavy)
17:00 Zabezpečenie zásobovania vodou a odkanalizovania v čase extrémnych klimatických podmienok – Doc. Ing. Štefan Stanko, Ph.D. (Stavebná fakulta STU Bratislava)

Více informací o programu konference naleznete na oficiálních www


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme