Konference "Provoz vodovodů a kanalizací" již zítra v Praze Čestlicích

Co nás čeká v úterý a ve středu v rámci konference "Provoz vodovodů a kanalizací", kterou SOVAK ČR letos pořádá v pražských Čestlicích? Hlavními tématy budou technologické novinky, otázky klimatických změn a řešení havárií a neočekávaných událostí. Pojďte si prohlédnout detailní PROGRAM. 

9 min. čtení

Úterý 3. listopadu

8.00 Registrace účastníkù

Sál A+B

9.00 Slavnostní zahájení konference – Ing. František Barák, předseda představenstva SOVAK ČR
9.10 Projev ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce
9.20 Projev náměstka ministra zemědělství Ing. Aleše Kendíka
9.30 Zdravice
Ing. Petr Mrkos, generální ředitel PVK, a. s.
RNDr. Petr Kubala, předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR Mgr.
František Lukl, MPA, předseda předsednictva SMO

Úvodní sekce
9.40 Změna klimatu a vodní bilance v krajině – prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D., Czechglobe, Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Brno
10.10 VH Bilance v povodí – Ing. Adam Vizina, Ph.D., VÚV TGM, v.v.i. Praha

10.40 Přestávka – coffee break

11.00 Aktuální informace z oboru vodovodù a kanalizací na Ministerstvu zemědělství – Ing. Aleš Kendík, náměstek ministra zemědělství
11.30 Koncepce ochrany proti suchu – RNDr. Pavel Punčochář, CSc., vrchní ministerský rada Ministerstva zemědělství ČR
12.00 Diskuse

12.10 Oběd

14.00 Kvalitativní havárie – Praha 6 Dejvice – Ing. Petr Mrkos generální ředitel PVK, a. s.
14.15 Krizové řízení v praxi Pražských vodovodů a kanalizací, a. s., provozování kritické infrastruktury, krizové plány „blackout“ – Bc. Jan Záveský, JUDr. Ludmila Žaludová PVK, a. s.
15.00 Kvalitativní havárie v Praze 6 z pohledu hygieniků – MUDr. Zdeňka Jágrová, Hygienická stanice hlavního města Prahy
15.30 Diskuse

15.45 Přestávka – coffee break

16.00 Kvalitativní havárie z hlediska provozovatele – příčina, řešení v průběhu havárie – Ing. Petr Kocourek, PVK, a. s.
16.40 Model šíření kontaminace v zásobním pásmu 428 – Ing. Zdeněk Sviták, DHI a. s.
17.20 Závěry expertní komise po kvalitativní havárii Dejvice, přijatá opatření – Ing. Miloslava Melounová
17.50 Právní aspekty odpovědnosti za havárie – JUDr. Martin Bohuslav, Ambruz & Dark / Deloitte Legal

18.15 Večeře
20.00 Společenský večer 

————————————-

Středa 4. listopadu

Sál A

8.45 Novela zákona o veřejných zakázkách – Mgr. Jan Hrabák, právní komise SOVAK ČR
9.05 Rozdělování zisku nebo prostředků z jiných vlastních zdrojů v kapitálových společnostech – Mgr. Lukáš Nohejl, právní komise SOVAK ČR
9.25 Diskuse nad spornými otázkami zákona o vodovodech a kanalizacích – Mgr. Jan Hrabák, Mgr. Lukáš Nohejl, Mgr. Němcová, JUDr. Ludmila Žaludová, právní komise SOVAK ČR

9.45 Přestávka – coffee break

10.05 Benchmarking v oboru vodovodů a kanalizací – Ing. Jiří Heřman, ČEVAK a. s.
10.35 Problematika financování obnovy infrastruktury u malých obcí – Ing. Jana Šenkapoulová, PhD., Vodárenská akciová společnost, a. s.
11.05 Zabezpečení vodovodních sítí proti neúmyslnému znečištění s využitím výpočetních modelù a optimálního rozmístění senzorů – Ing. Petr Ingeduld, MSc., Ing. Zdeněk Sviták, DHI, a. s.
11.30 Zkušenosti společnosti ČEVAK a. s. s obdobím sucha v roce 2015 – Ing. Jiří Lipold, ČEVAK a. s.
11.50 Ochrana vodních zdrojù v Etiopii – zahraniční informace – Vratislav Vorel, Hrdlička spol. s r. o.

12.15 Oběd

Sál B

8.45 Použití technických prostředkù k ochraně kritické infrastruktury – Josef Daška, MBA, FIDES, a. s.
9.05 Provozní bezpečnost vodohospodářské infrastruktury – Ing. Jiří Kašparec, Ing. Milan Lindovský, MBA, VAE CONTROLS s. r. o.
9.30 Vliv technických parametrù potrubních systémů na rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí – Ing. Juraj Barborik, SAINT-GOBAIN PAM CZ s. r. o.
9.50 Povrchové ochrany armatur, nástroj pro zvýšení životnosti armatur ve vodohospodářství – Ing. Jaroslav Slavíček, Jihomoravská armaturka spol. s r. o.

10.10 Přestávka – coffee break

10.30 Oprava vejčitého profilu pomocí technologie UV LIWER v praxi – Ing. Štěpán Leitner, TRASKO a. s.
10.50 Označení tras a důležitých míst na vodovodní a kanalizační síti pomocí markerù a signalizačních vodičů – Josef Pospíšil, Radeton s. r. o.
11.10 Unikátní technologie neutralizace pachových látek v kanalizačních systémech a ČOV – Bc. Filip Červinka, Regitas s. r. o.
11.25 Postupy směřující k lepšímu proplachování vodovodní sítě – Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA, Aquion s. r. o.
11.40 Inovace v oblasti úpravy vod – Bohumil Říha, HUTIRA – BRNO, s. r. o.

12.15 Oběd

14.00 Exkurze
A) Muzeum pražského vodárenství a vodárna v Podolí
Zřizovatelem Muzea pražského vodárenství je akciová společnost Pražské vodovody a kanalizace. Začátek cca 14.00 – dle dojezdu

B) Vodohospodářské zázemí Aquapalace Praha, jednoho z největších aquaparků v Evropě.
Mimo jiné prohlídka systému zásobování a hospodaření s vodou, zpracování odpadních vod, zpětné získávání tepla z šedých vod, technologie úpravy a dezinfekce bazénových vod, provoz IT v mokrém a agresivním prostředí a další. Zde začátek 13.15 hod.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme