Konference Financování vodárenské infrastruktury proběhne již zítra v pražských Dejvicích

V pražském hotelu DAP bude již zítra v 9 hodin zahájena tradiční konference k problematice financování vodohospodářkého majetku. Vodarenstvi.cz je mediálním partnerem akce a proto pro vás připravujeme zpravodajství přímo z akce. Připomeňme si program zítřejší akce...

3 min. čtení

Program konference:

9:00 – zahájení konference

Definování kvality a rozsahu služeb ve vazbě na velikost provozního území

Ing. František Barák, předseda představenstva SOVAK ČR

Koncepce benchmarkingu v oboru VaK v ČR z pohledu SOVAK ČR
Ing. Jiří Heřman, člen představenstva SOVAK CŘ a předseda představenstva ČEVAK a.s.

Aktuální technická novela zákona o veřejných zakázkách (2015) a připravovaný nový zákon
Mgr. Jan Lašmanský, LL.M., senior advokát, AK Havel, Holásek & Partners

10:50 – kávová přestávka

Možnosti čerpání evropských dotací na vodohospodářské projekty v rámci programového období 2014 – 2020, alokované prostředky a podmínky čerpání dotace
Mgr. Jiří Petřivalský, Odbor fondů EU, Oddělení přípravy nového programového období, Ministerstvo životního prostředí ČR

Monitoring vodohospodářských projektů OPŽP, první zkušenosti s monitoringem
Gabriela Křivánková, vedoucí Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury, Státní fond životního prostředí

Aktualizace finančních nástrojů OPŽP + periodické přezkoumání
Tim Young MSc., nezávislý konzultant

12:50 – společný oběd

Přehled základních provozních modelů v ČR
Ing. Pavel Válek, Grant Thornton Advisory s. r. o.

Představení jednotlivých provozních modelů a jejich výhody a nevýhody
Vlastnický model provozování, Ing. Jindřich Král, předseda představenstva Vodárenská akciová společnost a.s.
Oddílný model provozování, Ing. Jakub Hanzl, generální ředitel, Královéhradecká provozní, a.s.
Smíšený model provozování, Ing. Jan Kadlec, ředitel společnosti, Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.
Samostatné provozování, Mgr. Pavel Bártl, místostarosta města Rožmitál pod Třemšínem

16:00 – zakončení konference


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme