Konec Zemědělské vodohospodářské správy

Správu drobných vodních toků převezmou jednotlivá Povodí a Lesy ČR. Stát si od transformace Zemědělské vodohospodářské správy slibuje finanční úspory i urychlení odstraňování případných povodňových škod.

3 min. čtení

„Hlavním cílem této změny je sjednotit a zlepšit vodní hospodářství České republiky. Ten, kdo se stará o lesy, se také nejlépe postará o vodní toky, které jimi protékají. Je to logické, protože lesy a voda se vzájemně ovlivňují. Charakter lesa a stejně tak i odtokové poměry určují schopnost krajiny zadržovat vodu,“ vysvětluje záměr ministr Ivan Fuksa.

„Navíc má tento krok i finanční plus. Sjednocením hospodaření nad drobnými vodními toky ušetříme ročně asi 360 milionů korun ze státního rozpočtu,“ vypočítává výhody ministr zemědělství Ivan Fuksa.   

Zemědělská vodohospodářská správa se dosud stará o více než 38 tisíc kilometrů potoků, bystřin a odvodňovacích zařízení. Její práci převezmou státní podniky Lesy České republiky, Povodí Ohře, Povodí Vltavy, Povodí Labe, Povodí Odry a Povodí Moravy. Majetek Zemědělské vodohospodářské správy přejde na výše jmenované státní podniky.

Podobný model funguje například v Rakousku. Činnost státních podniků není na rozdíl od fungování Zemědělské vodohospodářské správy plně závislá na státním rozpočtu, proto likvidace následků případných povodní probíhá ve správě státních podniků rychleji.

Transformace proběhne k 1. 1. 2011. Zemědělská vodohospodářská správa bude jako tzv. „zbytková“ organizační složka státu spravovat zejména hlavní odvodňovací zařízení, vč. souvisejících čerpacích stanic. Tato zbytková organizační složka státu bude především řešit majetkoprávní vztahy a některé komplikované závazky. Náklady na činnost „zbytkové“ Zemědělské vodohospodářské správy dosáhnou maximálně 50 milionů korun ročně.


Zdroj: (kap)

Zdroj: (kap)

Doporučujeme