Komu bude sloužit nový evropský infrastrukturální fond?

Příspěvek Oldřicha Vlasáka, poslance Evropského parlamentu a předsedy Svazu měst a obcí České republiky o návrhu koncepce nového infrastrukturálního fondu. Text zveřejňujeme v přesném znění na osobním webu www.vlasak.net

3 min. čtení

Evropská komise zveřejnila minulý týden návrh nařízení nového infrastrukturálního fondu tzv. Connecting Europe Facility, s kterým já zásadně nesouhlasím.

Jsem proti návrhu, který by měl na úkor těch nejchudších umožnit vyvedení prostředků z regionální politiky. Návrh symbolizuje zjevnou snahu bohatších západoevropských zemí získat co nejvíce vybraných peněz pro sebe. To je patrné i ze seznamu předvybraných projektů, který je přílohou návrhu a kde jsou projekty železnice typu Messina – Palermo, Valencia – Barcelona, Perpignan – Montpellier apod., které mají výrazný národní charakter. V případě dopravních projektů návrh navíc drtivě preferuje železniční a vodní spojení na úkor silničních sítí.

Chápu, že si Italové, Španělé a Francouzi chtějí vybudovat vysokorychlostní železnici či že Němci nebo Švédové chtějí stavět vodní cestu a modernizovat přístavy, ale my potřebujeme především dobudovat dálniční síť. Všichni víme, že dálnice D1 je v žalostném stavu, potřebujeme ji opravit a postavit k ní alternativu třeba spojením Hradce Králové s Olomoucí.

Snaha Komise centralizovat výběr a řízení projektů na sebe je také nesmírně nebezpečná i proto, že nevolení úředníci Komise (zpravidla ze starých členských států), budou rozhodovat o tom, kde v Evropě co postavit.

Vzhledem k našim zkušenostem s jejich flexibilitou v případě dálnice D8 či neschopností jednoznačně uvést dopředu podmínky, za kterých je přípustné financovat vodohospodářské projekty, si už teď dokážu představit, jak nám naše projekty evropští byrokrate znepříjemní, pokud je nepotopí úplně.

Ing. Oldřich Vlasák
poslanec Evropského parlamentu


Zdroj: O.
Vlasák

Zdroj: O. Vlasák

Doporučujeme