Kolik zaplatíme za vodu? Přinášíme aktuální data o spotřebním koši

Spotřební koš je makroekonomický pojem, který nám stejně jako obsah nákupního košíku v supermarketu ukazuje, co za věci v jakém poměru lidé nakupují. Jak si v něm stojí voda?

2 min. čtení

Český statistický úřad zveřejnil výsledky přibližující současný stav spotřebního koše v České republice. V ekonomické teorii termín "spotřební koš" představuje modelovou spotřebu průměrné domácnosti. Obsahuje několik set položek, které jsou agregovány do 12-ti skupin (např. odívání, potraviny, doprava, rekreace atd.), přičemž jednotlivým položkám je určena váha podle jejich zastoupení ve výdajích průměrné domácnosti. Spotřební koš tak představuje reprezentativní skupinu statků, na jejichž základě je počítána cenová hladina.

Podle aktuálních tabulek spotřebního koše nejvíce peněz utratíme za bydlení a záležitosti kolem něj a samozřejmě za potraviny. Za vodné pak v Praze utratíme jen jedno celé procento, za stočné dokonce jen dvě desetiny procenta (zatímco za tabák a alkoholické nápoje jsme schopni utratit dohromady celých 7%). Ve zbytu naší republiky pak lidé za vodné a stočné utratí zhruba 1,5 %.
 

Položka
Zastoupení ve spotřebním koši v %
Imputované nájemné za bydlení 13,7%
Potraviny 11,7%
Stravovací služby 5,0%
Tabák 3,5%
Alkoholické nápoje 3,5%
Tepelná energie 2,9%
Elektrická energie 2,7%
Rekreační a kulturní služby 2,5%
Dopravní služby 2,1%
Plynná paliva 1,6%
Dodávka vody (vodné) 1,0%
Sběr pevných odpadů 0,3%
Odvádění odpadních vod kanalizací (stočné) 0,2%

Zdroj ČSÚ, poslední publikovaná data – Praha, 2010


Zdroj: PK

Zdroj: PK

Doporučujeme