Kolik letos zaplatíte za vodné a stočné?

Abychom si mohli bez starostí napustit plnou vanu vody, je dobré vědět, kolik nás to v tomto roce bude stát. Nejméně sáhnou do peněženek například občané v Praze a Plzni.

6 min. čtení

Letos nejvíce za vodu ušetří obyvatelé Plzně, za vodné a stočné zaplatí 51 Kč včetně DPH. Cena se počítá za jeden metr krychlový vody. Oproti zbytku republiky ale ušetří i Pražané. „Od prvního ledna letošního roku zaplatí za metr krychlový vody lehce přes padesát šest korun včetně desetiprocentní DPH. Cena vodného a stočného pro přímé odběratele vzroste oproti loňskému roku pouze o inflaci a v Praze tak bude cena vody patřit k nejnižším v České republice,“ informovala mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Marcela Dvořáková.

Pod šedesát korun
Mezi města, kde lidé budou platit za vodné a stočné méně než šedesát korun, patří dále i Ostrava, Brno nebo Karlovy Vary.
„Všichni si uvědomují, že letošní rok bude složitý jak pro podnikající subjekty, tak pro obyvatelstvo, využívající vodárenské a kanalizační služby. Proto bylo – přestože stávající vodné a stočné je významně nižší než v sousedících srovnatelných regionech – navrženo pouze nejnutnější navýšení cen vodného a stočného, potřebné k udržení úrovně těchto služeb a k udržení nejnutnější investiční výstavby,“ vysvětlil tento mírný nárůst cen ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary Antonín Jágl.

Důvody pro zvýšení cen
Lidé si často kladou otázku, proč se ceny vody zvyšují. Důležitou a nezanedbatelnou roli hraje potřeba investic do výstavby nových vodohospodářských kapacit a pro opravy stávajících zařízení. V letošním roce došlo také k nárůstu cen u základních položek, tedy surové a převzaté vody. Paradoxně má na vyšší cenu vliv i pokles odběru pitné vody. Významná část nákladů je totiž fixních a při snížené spotřebě vody roste její cena. V uvedených cenách je samozřejmě zahrnut nárůst sazby DPH o jeden procentní bod – tedy z devíti na deset procent.
Způsob stanovení ceny vodného a stočného je regulován státem – kalkulace vycházejí z Cenového výměru Ministerstva financí České republiky pro každý kalendářní rok.

V některých regionech dvousložková forma ceny
V některých částech republiky provozovatelé stanovili cenu za vodné a stočné dvousložkovou formou, jedná se například o Královéhradecké provozní, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., či o Vodárenskou společnost Táborsko. Výsledná cena se skládá z pevné složky za „připojení“ dle použitého vodoměru a z pohyblivé složky, která je závislá na množství odebrané vody.

Přehled vodného a stočného v jednotlivých regionech
Pozn: v tabulce je uveden nárůst cen vodného a stočného včetně DPH i nárůst cen bez DPH (bez zohlednění zvýšení sazby DPH)

(teč)

Doporučujeme