Kolik bude stát voda v Praze?

Cena vodného a stočného v Praze může v příštím roce vzrůst o 9,3 procenta na 61,76 korun. Výsledná cena by tak i v roce 2011 zůstala pod českým průměrem. Konečné rozhodnutí padne do konce prosince.

4 min. čtení

V úterý to potvrdila Marcela Dvořáková z Pražských vodovodů a kanalizací (PVK). Předpokládané zdražení zahrnuje očekávané zvýšení nájemného z infrastruktury ze strany hlavního města Prahy i růst nákladů PVK. I po případném růstu ceny o více než devět procent by výsledná cena přesahující 61 korun za metr krychlový zůstala pod celorepublikovým průměrem.

Konečnou cenu vody v Praze schvaluje rada hlavního města Prahy. V případě, že rada Prahy do konce roku růst nájmu neschválí, mělo by nájemné vzrůst pouze o inflaci a voda tak podražit o 6,8 procenta. Současná cena vody v Praze činí 56,51 Kč za metr krychlový. S návrhem PVK se ztotožňuje také Pražská vodohospodářská společnost, která spravuje vodohospodářskou infrastrukturu v Praze, potvrdila mluvčí PVS Jana Almerová.

PVK zásobují vodou více než 1,4 milionu obyvatel Prahy a okolí a zaměstnávají více než 1100 lidí. Firma je členem skupiny Veolia Voda. PVS je správcem vodohospodářského majetku hlavního města Prahy, úpravny vody Želivka a zdroje pitné vody Káraný. Stoprocentním vlastníkem společnosti je město. To je také vlastníkem veškerého infrastrukturního majetku. PVK za pronájem vodárenské a kanalizační infrastruktury platí Praze nájem.

Jaký je schvalovací proces pro nové ceny vody?
Výsledná cena vody v Praze je zpravidla dohodou mezi Prahou, PVK a Pražskou vodohospodářskou společností (PVS). Nejprve novou cenu schvalují představenstva a dozorčí rady obou společností. V souladu s cenovým věstníkem ministerstva financí si výrobce do ceny vody smí zakalkulovat jen oprávněné (ekonomicky zdůvodnitelné) náklady a přiměřený zisk.

Cena vody v hlavním městě byla v roce 2010 navýšena pouze o inflaci. Praha tak dlouhodobě drží jedny z nejnižších cen v ČR. Spotřeba vody ale v Praze i celé ČR trvale klesá. Velká část nákladů ve vodárenství je přitom fixních – snižující se spotřeba je jedním z faktorů, který ceny vody zvyšuje.


Zdroj: (hav)

Zdroj: (hav)

Doporučujeme