Kohoutkovou nebo balenou? Bariéry a motivace konzumace pitné vody identifikuje nový projekt

Technologická agentura ČR (TAČR) podpořila projekt, který pomůže identifikovat motivy a bariéry konzumace kohoutkové vody v ČR a zjistit, jak tyto bariéry překonat. Projekt zahrnuje analýzu poptávky po balené vodě a preferencí a postojů spotřebitelů.

4 min. čtení

Na základě výstupů budou formulována doporučení, jak zaměřit kampaň na podporu spotřeby kohoutkové vody, která je předjímána v návrhu novely 98/83/ES. Dalším cílem je zlepšit senzorické vlastnosti pitné vody vytvořením metodických nástrojů pro provozovatele vodovodů a laboratoře. Tým tvoří ekonomové, sociolog a odborníci na marketing a hygienu vody.

Co bude výstupem projektu?
Workshop určený především provozovatelům vodovodů, jehož hlavní náplní by měl být odborněsprávný a pro spotřebitele přívětivý přístup k řešení stížností na kvalitu kohoutkové vody.

Metodika vydaná MZem určená provozovatelům vodovodů bude popisovat odborně správný a pro spotřebitele přívětivý postup šetření stížností na kvalitu pitné vody, jakou formou zveřejňovat data o kvalitě vody a další prvky komunikace se spotřebiteli. Aplikace metodiky by měla zvýšit důvěru v bezpečnost spotřebitelů v kohoutkovou vodu.

Odborný článek popíše výsledky šetření provedeného mezi provozovateli vodovodů ČR, které bude zaměřená na způsob řešení stížností spotřebitelů na kvalitu pitné vody a analýzu těchto stížností (počet, příčiny). V článku bude zhodnocen počet, typ a příčiny stížností na kvalitu pitné vody, a také to, jak jednotliví provozovatelé vodovodů přistupují k problematice stížností na kvalitu pitné vody. (CzWA – 30 % podíl na zpracování)

Odborná kniha, která na základě šetření provedených při řešení projektu a literárních údajů (především jednotlivých případových studií z ČR i ze zahraničí) přinese především pracovníkům provozovatelů vodovodů a hydroanalytických laboratoří ucelené odborné informace o problematice pachu a chuti. Podobná publikace v ČR doposud nebyla vydána.

CzWA je spoluřešitelem projektu, který uspěl u Technologické agentury ČR v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Hlavním řešitelem projektu je Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí. Dalšími spoluřešiteli jsou  Idealab, s.r.o. a Státní zdravotní ústav. Podpora z grantu pro CzWA může dosáhnout v letech 2021-2023 téměř 400 tis. Kč.


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme