Kohoutková míří do restaurací i ve Zlíně

Celkem sedm restaurací ze Zlínského kraje se již zapojilo do projektu s názvem Kohoutková společnosti Veolia Voda.

9 min. čtení

Místní provozovatel společnost Moravská vodárenská projekt podporuje. "Restaurace však musejí splňovat jistou kvalitu vnitřních rozvodů, aby mohly do projektu vstoupit. Ty totiž mohou ovlivnit chuťové vlastnosti vody," upozornila mluvčí Moravské vodárenské Helena Koutná. Podniky, které vodu z kohoutku servírují, získaly k tomuto účelu originální designové karafy.

Jedním z míst, kde je kohoutková voda k dostání, je zlínská restaurace V Práci. "Rozhodli jsme se do projektu zapojit, protože to bereme jako ozvláštnění poledních meníček. Lidé to hodnotí vesměs kladně. Ostatním to můžu doporučit, ale záleží na uvážení každého, jestli se mu vyplatí do toho vstoupit," uvedl provozní restaurace Petr Pešek. Do projektu Kohoutková je zapojena i druhá restaurace, kterou vede, zlínský Aston. Tam je voda z kohoutku podávána po celý den.

Kde Vám "načepují" kohoutkovou?


Doma i v zahraničí

Z výsledků posledního telefonického průzkumu spokojenosti zákazníků od Ipsos Tambor pro Moravskou vodárenskou a ostatní pobočky společnosti Veolia Voda vyplynulo, že 83 %  respondentů na Moravě používá vodu z kohoutku na pití. Což bylo o čtyři procenta více než loni. V anketách, které provedli žáci základních škol v rámci projektů „Jakou vodu piješ?“, se ukázalo, že lidé doma vodu z kohoutku pijí, ale ostýchali by se ji nabídnout návštěvě. Nyní ale kohoutková přichází do módy. Balenou pitnou vodu pokládá stále více lidí za docela zbytečný luxus a upřednostňuje vodu z vodovodního kohoutku. V New Yorku pijí vodu z kohoutku filmové celebrity. Vodu z kohoutku propagují např. Sarah Jessica Parker či Lucy Liu.

Vedoucí hygienické stanice vítá nový trend

„Ve Zlínském kraji je voda dodávaná veřejnými vodovody velmi dobré kvality. Voda z veřejných vodovodů podléhá přísné kontrole jakosti zajišťované provozovateli veřejného zásobování pod dozorem orgánu ochrany veřejného zdraví tj. místně příslušné hygienické stanice,“ uvedla Ing. Eva Javoříková, vedoucí odboru Hygiena obecná a komunální z Krajské hygienické stanice ve Zlíně.

„Pokud  se setkáme se stížností na kvalitu dodávané vody, jedná se převážně o sekundární kontaminaci v důsledku technického nedostatku vnitřního vodovodního rozvodu v zásobovaném objektu. Voda z kohoutku má proti vodě balené výhodu v „čerstvosti“ –  je v neustálém pohybu, v chladu a temnu, což zaručuje voda z vodovodního potrubí, která je průběžně odpouštěna. Nechci tím zatracovat balenou vodu, jejíž způsob využití má jistě také v mnoha případech své výhody. V mnohých případech, zejména u cenově nižších balených vod se však jedná o balenou vodu v kvalitě, která vám teče i z kohoutku. Zde je jistě na místě i ekonomická stránka věci.

Proto velmi vítám kampaň za zavedení točené vody z kohoutku v restauracích, což je světový trend, který se zavádí i v naší zemi. Restaurace dle předpisů musí být zásobovány pitnou vodou, takže podávání pitné vody z kohoutku v karafách nebo džbáncích beru jako bonus pro návštěvníky, zejména nyní v horkých letních dnech. Samozřejmostí by mělo být ověření jakosti vody dodávané vnitřním rozvodem objektu provozovatele z hlediska možnosti zhoršené kvality v důsledku špatného technického stavu vodovodního potrubí a čistota nádob, ve kterých je voda podávána. Zdravá pitná voda pochází ze zdravého životního prostředí a zde by bylo na místě připomenout i plastové obaly balených vod, které musí být následně ekologicky likvidovány." dodává paní Javoříková, vedoucí místní hygienické stanice.

Zdroj: Moravská vodárenská


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme