Kohoutková 3x jinak

V rámci Hospitality & Tourism Summitu minulý týden proběhla také zajímavá výměna zkušeností provovozovatelů restaurací a kaváren, kteří se zapojili do projektu Kohoutkova.cz. Pojďme se v krátkosti podívat na postřehy a zkušenosti kavárny Můj šálek kávy, hotelů Maxmilian a Josef a hotelu Park Inn.

6 min. čtení

Hospitality & Tourism Summit je odborným a společenským setkáním špiček českého gastronomického a hotelového trhu a dalších provozovatelů služeb v sektoru cestovního ruchu, jehož cílem je seznámit účastníky s novými trendy vývoje v této oblasti a umožnit výměnu zkušeností a poznatků. Zmiňovaný blok byl zařazen do části konference o udržitelném podnikání s podtitulem "Slušnost, zodpovědnost a adresnost se vyplácí".

Prezentace a následnou diskuzi uvedl Pavel Hlinka, vice-prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR postřehem z praxe: "Proč bychom měli dávat na snídani vodu balenou nebo minerálku, když obyčejná voda pro toho, kdo má doopravdy žízeň, účel splní také?"

ZKUŠENOSTI JEDNOTLIVÝCH PROVOZOVATELŮ


Hotely Maxmilian a Josef, Praha 1

"V hotech Maxmilian a Josef je kohoutková voda v originálních karafách přímo na pokojích hostů." uvádí Martin Jambor, Operation Manager uvedených hotelů. Kohoutková voda je nabízená v rámci ekologického konceptu, který je klientům hotelů prezentován přímo na pokojích v přiložených materiálech. Pro oba pražské hotely je nabízení kohoutkové vody zcela standardní. Pan Jambor ze své australské zkušenosti dodává: "V Austrálii dostanete na baru kohoutkovou vodu i ve 3 hodiny ráno."

Hotel Park Inn, Praha 2
Podobně je také v hotelu Park Inn ve Svobodově ulici kohoutková voda k dispozici přímo na pokojích hostů, tentokrát v hotelových designových lahvích. Náklady na lahev jsou dle vyjádření hotelu 108Kč/ks. V hotelové restauraci je pak kohoutková voda na vyžádání. "Určitě je klientela, která si o vodu řekne a je klientela, která si o vodu neřekne. Je na každém z nás, aby si zhodnotil, jestli si nabízenou vodu promítne do nějakého jiného produktu, jestli ji zpoplatní nebo se k tomu otočí zády," doplňuje Aleš Pikal, Food and Beverage Manager hotelu Park Inn.

Můj šálek kávy, Praha 8
"Co jsme udělali, není úplně standardní, ale zatím to funguje velmi dobře. Nabídli jsme kohoutkovou v půllitrových karafách za symbolický poplatek 10Kč. Na konci měsíce si výtěžek sečteme a výtěžek posíláme na coffekids.org. Mám z toho osobně i radost, nechci prodávat klasickou vodovodu, abych z toho měl zisk. Myslím, že je to něco, co patří ke kultuře stravování a zatím z toho máme pouze pozitivní reakce od zákazníků." uvádí Jaroslav Tuček, jednatel kavárny.

Po 3-měsíční zkušenosti lze již vyhodnotit také nevýhody: komunikace se zákazníky trvá někdy déle – je třeba vysvětlit zákazníkům, o jakou charitu se jedná. A to, že někteří zákazníci pak u vody tráví více času? "Tak to je a my se jim musíme snažit nabídnout něco zajímavějšího, aby si nedávali jenom vodu, ale aby si dali citronovou nebo zázvotovou limonádu." doplňuje Jaroslav Tuček.

V příštím týdnu se můžete těšit na podrobnější informace v rozhovorech s jednotlivými provozovateli.

Více informací naleznete na:
www hotelu Maxmilian

www hotelu Josef

www hotelu Park Inn
www kavárny Můj šálek kávy


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme