Kniha: Přesvědčte se o tom, že je voda minulost, současnost i budoucnost naší planety

Jsme již zvyklí, že jednoduše otočíme kohoutkem a nalejeme si vodu.  Vytáhneme z vany špunt a špinavá voda zmizí v odpadu. Lidé běžně nepátrají po skrytých systémech dodávky vody. David Sedlák se přesně tomuto tématu věnuje v násleující zajímavé knize.

2 min. čtení

Chceteme- li se plně orientovat v současném vodovodním systému a vodohospoddářství, je dobré se nejdříve podívat do minulosti. V průběhu posledních 2500 let došlo k třem velkým revolucím v městských vodovodních systémech.

Autor začíná v kapitole Voda 1.0 popísem časných římských akvaduktů, fontán a kanalizací. Jako druhá a třetí velká revoluce v městských vodovodních systémech je v knize označen vývoj v oblasti dodávek pitné vody a čištění odpadních vod.
 

Ze současných témat a moderních technologií se kniha věnuje vodohospodářským nádržím, podzemním potrubním sítím, čistírnám odpadních vod a kanalizační síti pro záchytávání dešťové vody.

 
David Sedlak, autor této knihy, původem z Kalifornie, je uznávaným odborníkem v oblasti vývoje nových technologií pro zajištění bezpečných zdrojů pitné vody s využitím přírodních systémů pro čištění vody.

 

 

Foto: "TauTropfenGerbera1" by böhringer friedrich – Own work. Licensed under CC BY-SA 2.5 via Wikimedia Commons.


Zdroj: Květa
Felklová

Zdroj: Květa Felklová

Doporučujeme