Kdo zahajoval letošní Watenvi?

Letošní Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh Watenvi a URBIS TECHNOLOGIE si nenechali ujít vrcholní přestavitelé ministerstev i zástupci měst a obcí.

10 min. čtení

Mezinárodní veletrhy WATENVI a URBIS TECHNOLOGIE jsou důležité z dlouhodobého i krátkodobého hlediska. Z dlouhodobého proto, že obor vodovody a kanalizace se u nás za posledních dvacet let rozvinul tak, že patří k evropské špičce. Operační program životního prostředí podporuje rozvoj vodovodů a kanalizací v případě příslušné infrastruktury, a tím i rozvoj firem, které danou technologii vyrábějí. Řekla to při slavnostním zahájení veletrhů ministryně životního prostředí Ruth Bízková.

„V současnosti jsou už peníze na to, aby se jejich pomocí určitá díla realizovala. Tím se tento obor dostává stále dopředu. Tato finanční pomoc však za určitou dobu skončí. Firmy sice budou mít v ČR stále svůj trh, ale už nebude tak velký jako v tomto období. Proto právě nyní musí všichni společně pracovat na tom, aby to, co umíme vyrobit jsme mohli také prodat, a to u nás i v zahraničí,“ uvedla. Podle ní je tento projekt příležitostí jak pro výrobce, tak pro ty, kteří se na této produkci podílejí – výzkum, vývoj a poradenské služby. Z hlediska krátkodobého jde o protipovodňová opatření, která musí být využita ihned při průtoku velké vody. „Nedávná povodeň opět ukázala co příroda umí a jak je mocná. Proto musíme hledat cestu jak minimalizovat škody, případně se jim co nejvíce vyhnout. Na této výstavě jsou k vidění chytrá řešení, která je možné uplatnit, a to krátkodobě i dlouhodobě,“ doplnila ministryně.

Ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška připomněl, že se jeho resort mimo jiné zabývá regionálním rozvojem a s tím související ochranou životního prostředí. „Souhlasím s paní ministryní, že OPŽP patří k těm, který je velmi dobře využíván, netrpí nedostatkem zájemců o projekty a má velkou šanci do roku 2013 vyčerpat všechny prostředky na dobré projekty,“ řekl. V souvislosti s letošními povodněmi zdůraznil, že některé škody se stále při velké vodě opakují. „Mezi povodněmi se toho preventivního příliš mnoho nestalo. Přál bych si, aby tento veletrh znamenal zlom v této oblasti,“ dodal.

O výhodném spojení veletrhů WATENVI a URBIS TECHNOLOGIE hovořil náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík. „Není pochyb o tom, že toto spojení umožní pracovníkům veřejné správy navázat kontakty s výrobci špičkové techniky v této oblasti. Také letošní doprovodný program je velmi kvalitně sestaven, účastníci mohou vhodně kombinovat návštěvu expozic s odbornými semináři. Obzvláště aktuální je v této době expozice protipovodňových opatření v bazénu před pavilonem Z. V tomto duchu se nese i společná expozice Ministerstva zemědělství ČR a správců vodních toků,“ řekl Kendík.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Erik Gauss při zahájení upozornil na stále přetrvávající byroktatické zátěže, které brání podnikatelům v jejich činnosti. Prioritou ministerstva průmyslu a obchodu je právě odstranit zbytečné úřadování i v oblasti environmentální. „Podnikatelé v Česku ve srovnání se svými kolegy v Holandsku nebo Německu musí totiž plnit některé povinnosti multiplicitně. Právě tento problém by měl vést k diskusi i na veletrhu. Právě nyní, tedy v podmínkách , kdy se ČR vzpamatovává ze značného hospodářského poklesu, je třeba hledat cesty, jak v podnikání šetřit náklady,“ prohlásil Gauss. Podle něho teprve v prvním čtvrtletí tohoto roku se vrátil český průmysl do kladných čísel. Růst za toto období tvořil 7,5 procenta HDP.

Druhou problematiku spatřuje resort v regulaci, která zatěžuje podnikání a přitom může být nahrazena moderním způsobem – dobrovolnými dohodami a přístupy, které by mohly vzniknout mezi státní správou a podnikatelskou sférou. MPO připravilo na veletrh odborný seminář právě k tomuto tématu. Připomněl, že například v Holandsku se více než 50 procent aktivit podniků odvíjí směrem k ochraně životního prostředí, a to nikoliv na základě zákonů či nařízení, ale na základě vyjednávání mezi příslušnou státní a místní správou a podnikatelskými subjekty. „Naším cílem je, aby se i Česká republika v tomto směru zařadila do hlavního evropského proudu,“ doplnil.

Dan Jiránek, místopředseda Svazu měst a obcí ČR a primátor statutárního města Kladno poděkoval ministerstvu životního prostředí za nový přístup v souvislosti se žádostmi o peníze na projekty. „Malé obce tak budou zařazeny do zásobníku projektů a nebudou muset stále znovu předkládat žádosti v jednotlivých výzvách. Současně zdůraznil, že program Zelená úsporám se vhodně přesune i na obce a města. „Věřím, že se tak konečně urychlí čerpání těchto prostředků,“ řekl.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme