Kauza SFŽP – Za více než polovinu období vyčerpáno pouhých 9,4% evropských dotací

Přijde Česká republika o řádově o desítky miliard korun z Operačního programu Životní prostředí? Přinese tolik medializovaná kauza Drobil-Michálek zlepšení pro žadatele o evropské dotace?

5 min. čtení

Postavení žadatelů o evropské dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) není dobré již řadu let. Spolupráce se Státním fondem životního prostředí (SFŽP), který jej spravuje, byla od počátku problematická. Až do prosince 2010 se jednalo o situaci, kterou bylo nutné akceptovat se skřípěním zubů. Klíčovou roli přitom nehráli zaměstnanci Státního fondu životního prostředí, ale placení poradci. Zajímavé je, že právě tito poradci jsou nyní jmenováni v souvislosti s podezřením na předem připravené podmínky „tendru na poradenství za 80 milionů korun“.

Organizaci výběrového řízení měla podle Libora Michálka zajistit společnost DV Consult. Dle serveru Česká pozice ji měla vyhrát poradenská společnost KPMG před firmou Mott MacDonald. Michálek tvrdí, že se oba konkurenti na výsledku tendru domluvili. Mott MacDonald měla podat nabídku v takové výši, aby zvítězilo konsorcium KPMG. Vítěz měl realizovat poradenství za 80 milionů korun, přičemž podle Michálka hodnota zakázky se shodným předmětem plnění zadaná SFŽP v prvním pololetí letošního roku činila 30 milionů.

KPMG nařčení Libora Michálka odmítá. „V současnosti v konsorciu se společností Mott MacDonald zajišťujeme pro SFŽP jednu konkrétní zakázku v oblasti specializovaného poradenství. Při této zakázce KPMG Česká republika zajišťuje finanční poradenství a společnost Mott MacDonald oblast technického poradenství v oblasti vodohospodářství. Vzhledem k charakteru zakázky je hlavním dodavatelem společnost Mott MacDonald, která svými službami pokrývá větší část této aktuální zakázky,“ objasňuje řídící partner KPMG Jan Žůrek.

Faktické výsledky práce zaměstnanců SFŽP a jejich poradenských společností jsou bohužel alarmující.
Dosud bylo proplaceno z celkového objemu 2 miliard Euro určených pro vodárenství pouhých 4,755 miliard Kč, tedy 9,4% (údaj pro Prioritní osu 1 – OPŽP). Připomeňme, že dotace jsou určeny pro období 2007 až 2013.

“Pokud chceme evropské prostředky získat, musíme opravdu radikálně zrychlit. V posledních třech letech zbývá vyčerpat více než 45 miliard korun – průměrně 15 miliard ročně,” komentuje situaci Jana Bábíková ze serveru VODARENSTVI.CZ.

Je to vůbec reálné?
Znamená to uplatnit ročně více než trojnásobek všech dosud proplacených vodárenských dotací. Žadatelům o evropské dotace nezbývá než doufat, že právě probíhající kauza pomůže medializovat tuto problematiku a přispěje KONEČNĚ k reálným krokům ze strany MŽP a SFŽP.

Pro nové vedení fondu bude výzvou, aby našlo co nejrychleji cestu efektivní podpory konečných příjemců evropských dotací. Jinak nepřijdeme o 500 milionů, ale řádově o desítky miliard!


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme