Kaskáda přehrážek brání vysychání rašeliniště v Jizerských horách

Vysychání rašeliniště na Nové Louce v Jizerských horách začala bránit kaskáda 380 dřevěných přehrážek. Zadržují vodu na bezmála šesti hektarech. ČTK o tom informoval ředitel nadace Ivana Dejmala Ondřej Petrovský. Nadace na dvoumilionovém projektu spolupracovala s Jizersko-ještědským horským spolkem (JJHS). Většina nákladů se hradila z evropské dotace.

4 min. čtení

Díky projektu už není cenný přírodní biotop podle Petrovského ohrožený zánikem. "Podařilo se zastavit proces zarůstání rašeliniště nepůvodní vegetací, posílit populace chráněných rostlin a zajistit větší retenci vody v krajině," uvedl.

Rašeliniště se nachází na obou březích Blatného potoka. K jeho odvodnění a následnému snížení hladiny spodní vody došlo v 19. století. Za následek to mělo postupný rozklad rašelinné hmoty za přístupu kyslíku. "V důsledku tohoto rozkladu a většího kolísání hladiny podzemní vody docházelo k uvolňování živin a jejich vyplavování ze spodních vrstev rašeliny. Území pak začalo zarůstat smrkem a dalšími dřevinami, které proces vysychání urychlovaly," uvedl ředitel nadace.

S návrhem řešení přišel spolek, který se problémem vysychání rašelinišť v Jizerských horách zabývá dlouhodobě. Za posledních osm let obdobná opatření provedl i na Klugeho louce, v oblasti Klečové louky či v národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizera, kde vybudoval 330 dřevěných přehrážek. "Vybudované přehrážky omezují zrychlený odtok vody z melioračních příkopů a napomáhají ke zvýšení hladiny podzemní vody co nejvýše k povrchu," řekl pracovník spolku Leoš Vašina.

Stavební práce na Nové Louce začaly loni v září a trvaly zhruba rok, vybudováno bylo zhruba 2,7 kilometru melioračních příkopů. Zbudovaná kaskáda napomáhá i obnově přirozeného bezlesí, vytváří vhodné podmínky pro vzácné druhy a zároveň zabraňuje růstu rostlin pro biotop rašeliniště nepůvodních. Rašeliniště mají podle ochránců přírody jedinečnou a nezastupitelnou roli jako zásobárna vody. Velké plochy Jizerských hor jsou chráněny v národních přírodních rezervacích. Největší a nejcennější z nich je Rašeliniště Jizera, které má rozlohu 202 hektarů a rozprostírá se v okolí pramene řeky Jizery pod horou Smrk. Turisté tam smějí chodit jen po vyznačené naučné stezce.

Foto: Wikipedia, Huhulenik, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme