Karlovarský kraj má studii malých vodních nádrží, mohou zadržet vodu v krajině

Karlovarský kraj si nechal zpracovat studii výstavby malých vodních nádrží. Mohly by sloužit jako jedna z cest ke snížení dopadů sucha i omezit vznik povodní. Studie vytipovala 2034 lokalit, informoval ČTK náměstek hejtmana pro životní prostředí Karel Jakobec (ODS).

4 min. čtení

"V posledních letech cítíme čím dál větší potřebu začít se přizpůsobovat změně klimatu, která se vyznačuje střídáním krátkých a intenzivních povodňových epizod a dlouhých období sucha. Jedním z adaptačních opatření je proto výstavba malých vodních nádrží. Ty mohou bezpečně odvádět povodňové průtoky a zároveň jsou důležitým krajinotvorným prvkem,“ uvedl Jakobec.

Studii s návrhy výstavby malých vodních nádrží připravila společnost EKOTOXA s. r. o. Vycházela z prostorové analýzy, kterou následně využila pro výběr lokalit k projekci a realizaci těchto nádrží. "Zaměřili jsme se na to, aby návrhy ze studie byly pro obce v regionu a samotný Karlovarský kraj co nejefektivnější. Studie proto zahrnuje jen návrhy takových malých vodních nádrží, jejichž realizace následně nevyžaduje složitá povolovací řízení,“ vysvětlil Jakobec. Studie zahrnuje 2034 lokalit s výměrou do dvou hektarů a výškou hráze do 2,5 metru. Stavba takových vodních nádrží je totiž podmíněna pouze ohlášením vodoprávnímu úřadu.

Prostorová analýza vycházela například z digitálního modelu terénu, z územních, dopravních, technických či přírodních limitů v řešené oblasti. Prioritou při upřesnění konečného návrhu vhodných lokalit bylo, aby se tyto oblasti nacházely na pozemcích ve vlastnictví státu, kraje či obcí. "Počítáme s tím, že by navržené lokality pro malé vodní nádrže mohly využít hlavně obce při územním plánování a pro plánování v oblasti zadržení vody v krajině našeho regionu," dodal Jakobec. Konečné návrhy a další informace Karlovarský kraj zveřejnil na svých webových stránkách.

Foto: Wikipedia, WJPilsak, licence

Zdroj: ČTK

Doporučujeme