Karlovarský kraj chce obnovit přírodní rezervaci s rašeliništi u Nejdku

Karlovarský kraj chce upravit přírodní rezervaci Oceán mezi Perninkem, Merklínem a Nejdkem. Jde o cenné území s komplexem rašelinišť, která tvoří přirozené jádro krušnohorských mokřadů. Na zásahy v území rezervace chce kraj získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí, informoval ČTK náměstek hejtmana Karel Jakobec (ODS).

3 min. čtení

Přírodní rezervace v minulých letech postupně zarůstala a plocha přírodního rašeliniště se zmenšovala. Kolem rezervace se vytvořil systém melioračních příkopů. Změny vodního režimu pak pravděpodobně nastartovaly proces masivního zarůstání celé plochy keřovitými borovicemi. "V současnosti jen kolem deseti procent plochy představuje zbytky funkčního rašeliniště. Naším cílem bude zvětšení výměry této plochy alespoň na 40 procent. Díky tomu se budou moci zachovat a rozvíjet biotopy, které je třeba ochránit," uvedl Jakobec.

Opatření, která kraj plánuje, spočívají v probírkách borovice kleče, v obnově vodního režimu prostřednictvím výstavby hrázek na melioračních příkopech, případně ve vybudování dalších podpůrných prvků zaměřených na obnovu a ochranu biotopu.

V Karlovarském kraji je 51 menších zvláště chráněných území, o něž krajská samospráva pečuje. Získání dotace z Operačního programu Životní prostředí je jedním ze způsobů, jak by šlo náklady na tuto péči významně snížit. V minulých letech díky tomuto programu získal kraj dotaci na úpravy v evropsky významných lokalitách Borecké rybníky v Ostrově a Vladař u Žlutic za 3,2 milionu korun.

Foto: Wikipedia, Wikimol, licence

Zdroj: ČTK

Doporučujeme