JVS zvolil unikátní a levnější výměnu aktivního uhlí v GAU filtrech, čistících vodu na úpravně Plav

Po šesti letech provozu došlo v úpravně vody Plav k výměně náplně prvního z pěti GAU filtrů. Jihočeský vodárenský svaz (JVS) k tomu zvolil unikátní metodu reaktivace náplně granulovaného aktivního uhlí místo její kompletní výměny. 

8 min. čtení

„Zvolená technologie je sice technicky náročná, ale výrazně levnější než kdyby se klasicky měnil celý obsah filtru. Laboratorní výsledky a výstupní certifikáty potvrzuji, že reaktivace byla velice úspěšná,“ říká Michal Míček, provozní náměstek JVS, který úpravnu vlastní a provozuje. Celou akci zaštiťovala česká pobočka rakouské firmy Donau Chemie.

GAU filtry, plněné granulovaným aktivním uhlím, tvoří v úpravně Plav třetí, poslední stupeň čistění surové vody z římovské přehrady na pitnou. Jejich čistící schopnost se ale postupně provozem dostává na hranici využitelnosti a je třeba náplň obnovit.

Reaktivace znamená, že se celá náplň filtru, zhruba 140 m3, musela vytěžit, naložit do velkoobjemového sila a zpracovat v rakouském Pischelsdorfu ve speciální peci. V ní se při řízené teplotě asi 950°C zlikvidoval veškerý zachycený organický materiál a narušily se chemické sloučeniny adsorbované z čištěné vody. Poté se aktivní uhlí zpracovalo na sítech, aby se zpět použila pouze jeho odpovídající velikost. Zbytek byl dosypán a smíchán se  41 m3 nové GAU náplně a opět přivezen zpět do úpravny. Celá realizace vyšla na zhruba 3,7 milionů korun.

„Kdybychom měnili obsah všech pěti GAU filtrů, vyšlo by to zhruba na 30 milionů korun. Takto můžeme několik milionů ušetřit. Přesná částka bude zřejmá až během příštího roku, kdy rozhodneme o postupu u zbylých GAU filtrů. Chceme-li udržet kvalitu naší pitné vody, není jiná možnost,“ dodává Antonín Princ, předseda představenstva ředitel JVS, který je tvořen 266 jihočeskými obcemi a městy. 

Levnější varianta je důležitá i proto, že náklady na úpravu pitné vody se projevují v kalkulacích konečné ceny vody předané, kterou od JVS nakupují především obce a města. A tato významná položka za výměnu náplně GAU filtrů se v nákladech příštích období objeví vůbec poprvé. „Je to ale daň za velmi kvalitní pitnou vodu, kterou od nás obce a jejich zákazníci nakupují,“ uzavřel ředitel.

Vodárenský svaz dál reaktivované aktivní uhlí na prvním GAU filtru detailně sleduje v rámci kontroly kvality pitné vody. Výsledky vyhodnotí v příštím roce a rozhodne o způsobu výměny náplně zbylých čtyř GAU filtrů. Na analýzách a zpracování získaných hodnot se podílí také odborníci Hydrobiologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR pod vedením docenta Josefa Hejzlara a docenta Petra Porcala, a tým Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity vedený profesorem Tomášem Randákem.

Třetí stupeň čistění byl na plavské úpravně vybudován v letech 2013 až 2015 za 266 milionů Kč, z nichž hlavně evropské dotace pokryly 197 milionů korun. Systém GAU filtrů s aktivním uhlím odstraňuje zbytkové organické látky a také adsorbuje chemické látky jako pesticidy a léčiva, které se v přírodní vodě objevují. Tím se zlepšuje i chuť takto vyrobené pitné vody a stabilizuje její kvalita v dálkovém potrubí.

Třetí stupeň navazuje na I. stupeň čistění čiřením síranem železitým ve 14 usazovacích nádržích a II. stupeň v podobě 14 pískových filtrů. Pro úpravu vody se dále používá vápno (alkalizace), oxid uhličitý (ztvrzování), síran amonný, chlor (hygienické zabezpečení).

Největší jihočeská úpravna vody Plav byla do zkušebního provozu uvedena před 40 lety 13. listopadu 1981. Od února 1982 je pak provoz trvalý. Současný výkon se pohybuje kolem 550 litrů za sekundu. Většina objektů a celý areál je ale navržen tak, že může být rozšířen až na kapacitu 3000 l/s. 

Zdroj: redakce

Doporučujeme