JVS odstraňuje riziková místa vodárenské soustavy

Při povodních v srpnu 2002 tekla Nežárka, tehdy už spojená se stejně vylitou Lužnicí, jen sedm centimetrů pod mostní konstrukcí, po níž ve Veselí nad Lužnicí vodárenské potrubí vede dál do Tábora. Nyní zde Jihočeský vodárenský svaz (JVS) dokončuje projekt, který potrubí o metrovém průměru svedl z mostu pod koryto řeky Nežárky.

7 min. čtení

Práce zhruba na stometrovém úseku vyjdou na téměř 14 milionů korun.

„Je to jedna z  investic, ke které jsme nebyli bezpodmínečně nuceni. Jde o stavbu, která výrazně zvýší bezpečnost dodávek vody. Při povodních jsme tady byli pár centimetrů od maléru. Tehdy hodně pomohli místní hasiči. Ti se starali, aby pod mostní konstrukcí nevznikla z naplavených věcí přehrada a řeka ji pak neodnesla i s vodárenským řadem,“ vysvětluje František Rytíř, provozní náměstek JVS.

Tenhle „vodovod“ tvoří klíčovou trasu, po níž proudí do táborské aglomerace pitná voda z plavské úpravny. Vodárenský svaz úsek nad řekou Nežárkou vyhodnotil jako rizikový, a vodovod, zmenšený na průměr rour 600 mm, nechal „zakopat“. Přesněji, podvrtat pod řekou. Na každém břehu vznikla nová napojovací místa na stávající vodovodní potrubí. Nová shybka zde měří 96 metrů.

„V úvahu ještě přicházela rekonstrukce tohoto vodárenského mostu, po němž vede i roura ze sdružení Bukovská voda. Shybka, jak se této stavbě říká, ale představuje nejbezpečnější řešení,“ dodal František Rytíř.

Pro přepojení řadu bylo nepotřebné potrubí JVS z mostu odstraněno. Přepojení se obešlo bez přerušení dodávek vody, neboť byl položen dočasný náhradní sluchovod. Což je po povrchu vedoucí plastové potrubí o průměru 300 mm. Vlastní propojení si pak vyžádalo pouze jednu dvacetihodinovou odstávku, kterou svaz vyřešil z předzásobených vodojemů.

Mezi podobné „preventivní“ investice patří i nedávno dokončená přeložka dvou výtlačných řadů v délce 48 metrů přímo v úpravně Plav, která vyšla na 8,5 milionů korun. Při její výstavbě v 80. letech se stalo, že několik desítek metrů rour o průměru 1000 mm, mířícím odsud do vodojemu Včelná a Hosín, vedlo zčásti pod trafostanicí a těsně podél budovy čerpací stanice.

„Kdyby v těchto místech došlo k poruše, ani v jednom případě by se potrubí nedalo opravit. Proto jsme ho přeložili do trasy, v níž žádné překážky nejsou,“ uvedl Rytíř. Montážní práce provázelo sedm odstávek celé Úpravny vody Plav od 4 do 22 hodin a vypuštění potrubí mezi úpravnou a příslušným vodojemem. Před tím musela být ještě celá soustava doplněna na maximální objemy vodojemů. Ty pak zajišťovaly dodávku pitné vody. „Každá z odstávek je boj s časem, vyžaduje pečlivou přípravu a koordinaci dodavatele s provozovatelem,“ poznamenává náměstek.

Výjimečnou stavbou, která se nyní provádí, je přeložka 90 metrů vodárenského řadu o průměru 1000 mm pod budovanou dálnicí D3 u Ševětína.
Jejím investorem je Ředitelství silnic a dálnic. Pro JVS to bude znamenat provoz dvou vodárenských šachet, jaké ve svém majetku ještě nemá. Jsou hluboké 6,5 a 9,5 metrů s řadou ovládacích armatur. K přepojení dojde během srpna a opět půjde o velmi náročnou technologickou operaci, spojenou s odstávkami vodovodního potrubí a zajištěním náhradního zásobování. 

Foto: Wikipedia, R.Kukačka, licence


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme