JVS dokončil náročnou modernizaci čerpací stanice v Hosíně 

Po 16 měsících skončila rekonstrukce čerpací stanice Hosín II u Českých Budějovic, přes niž ročně proteče na 5 milionů m3 pitné vody na Táborsko a Jindřichohradecko. Práce za 56,6 milionů Kč hradil Jihočeský vodárenský svaz (JVS) ze svých prostředků.

3 min. čtení

„Šlo o náročnou modernizaci, zahrnující stavební a technologickou část objektu. Složitější o to, že jsme ani na moment nepřerušili její provoz,“ říká Antonín Princ, ředitel a předseda představenstva JVS.

Stavba byla proto rozdělena do pěti etap. Stavební úpravy se koordinovaly s montáží technologických celků a s vlastním provozem. Projekt zahrnoval také modernizaci trafostanice a rozvodny vysokého napětí.

Vodárenský objekt Hosín II byl zprovozněn v roce 1986 jako vodojem. Technologií na čerpání byl doplněn až v roce 1994 s vybudováním severovýchodní větve jihočeské vodárenské soustavy do Tábora. Technologie v současné době tedy už byla na hranici životnosti. 

„Výměnou a úpravou hlavních čerpadel, která dokážou přepravit 550 litrů pitné vody za vteřinu, jsme posílili bezpečnost a stabilitu provozu čerpací stanice. Ze tří osazených čerpadel přepravuje vodu jedno a zbylá dvě tvoří dvousetprocentní zálohu, pro případ poruchy hlavního čerpadla. Opatření tedy zohledňují současné nároky na provoz a přispívají k bezproblémovým dodávkám pitné vody do soustavy,“ dodal Luděk Kroupa, technický náměstek ředitele JVS

Hosínská čerpací stanice, která má dvě akumulační nádrže o celkovém objemu 12 tisíc m3, je pro zásobování obyvatel na severu a severovýchodě kraje klíčová. 

Jihočeský vodárenský svaz je zájmovým sdružením 267 měst a obcí. Založen byl v květnu 1993 a dnes vlastní a provozuje Vodárenskou soustavu jižní Čechy. Ta je jednou z nejrozsáhlejších v Česku a tvoří hlavní zdroj pitné vody pro většinu obyvatel regionu. Ve více než 170 městech a obcích na rozloze 6300 km2 zásobuje na 400 tisíc lidí.

Doporučujeme