JVS chce letos vydat na investice a opravy vodohospodářského majetku přes 290 milionů

Rekordní částku, více než 290 milionů korun, chystá letos vložit do investic a oprav svého vodohospodářského majetku Jihočeský vodárenský svaz (JVS). Z toho na investice připadá téměř 237 milionů a na opravy přes 53 milionů korun.

6 min. čtení

„Je to ambiciózní, ale reálný cíl, protože akce, zahrnuté do plánu obnovy, máme vesměs už připravené. Chceme mít jihočeskou vodárenskou soustavu v dobrém stavu a to se bez značných průběžných výdajů neobejde,“ říká Antonín Princ, ředitel a předseda představenstva JVS, tvořeného 267 členskými obcemi a městy.   

Nejvíce peněz půjde do dlouho připravované obnovy řadu surové vody z přehrady Římov do úpravny Plav. V prvním úseku dlouhém 1293 metrů se vedle současného řadu DN 1400 položí nové roury o průměru 1200 mm. Jde o část od úpravny po skalní štolu ve Straňanech. Práce začaly v lednu a skončí v srpnu 2024. Letos na ně podle rozpočtu padne asi 113 milionů ze 194 milionů Kč, na které vyjde tato etapa. Její součástí je také 82 metrů dlouhá shybka DN 1000 pod řekou Malší, tři železobetonové šachty a další objekty. 

„Bez podpory ministerstva zemědělství ve výši 135 milionů, z níž letos vyčerpáme 54 milionů korun, by tak náročná stavba byla těžko myslitelná. Jinak by totiž významně zdražila cenu vody předané, kterou prodáváme, což je náš jediný příjem,“ dodal Antonín Princ. 

Dalších 27 milionů korun půjde letos na rekonstrukcí jednoho z hlavních vodojemů táborské oblasti ve Zlukově s kapacitou 3000 m3. Ten zásobuje hlavně Soběslav a Planou nad Lužnicí. Získá novou technologii a manipulační komoru, sanací projdou akumulační komory. Práce začaly koncem září 2022 a skončí na počátku roku 2024. 

Některé investice se koncentrují do úpravny Plav. Zhruba 43 milionů bude stát pořízení dvou odstředivek na odvodňování veškeré produkce kalu, vznikajícího při úpravě vody surové na pitnou. Té se zde ročně vyprodukuje přes 16 milionů m3. Nová technologie nahradí kompostový kalolis. V úpravně se rovněž obnoví dispečink, řídící a monitorující provoz 70 vodohospodářských objektů, tvořících jihočeskou vodárenskou soustavu. Ta měří přes 550 km a zásobuje na 400 tisíc obyvatel. 

Na Českokrumlovsku se dokončí výměna posledních 936 metrů řadu Jeroným – Markvartice – Velešín. Celá tak bude z plastového potrubí místo šedé litiny, nové budou i všechny šachty. Stavba začne ve druhém pololetí a vyjde na 5,7 milionů Kč. 

Mezi 11 nejnákladnějších staveb patří například i výměna vodovodu v Milevsku za 8,9 milionů Kč, která bude součástí rekonstrukce povrchu a inženýrských sítí v Sokolovské ulici. Práce začnou v červenci. Také zde bude potrubí z šedé litiny nahrazeno plastovým. 

„Všechny opravy a investice slouží k tomu, aby naše vodárenská soustava byla stabilní a bezpečná. JVS je spolek založený a vlastněný členskými městy a obcemi na principu racionální péče o společný majetek a vzájemné spolupráce. To následně umožňuje mimo jiné udržet princip cenové solidarity. Ta je vyjádřena i formou  jednotné ceny vody už třicet let,“ dodal Antonín Princ. 

Jihočeský vodárenský svaz byl jako zájmové sdružení založen v květnu 1993 a dnes vlastní a provozuje jednu z nejrozsáhlejších vodárenských soustav v Česku. Na rozloze 6300 km2 zásobuje více než 170 měst a obcí. 

Jihočeský vodárenský svaz 

Doporučujeme