Jsou evropské dotace danajským darem?

Problematice čerpání dotací z OPŽP se věnujeme dlouhodobě. Dnes přinášíme pohled ze strany významné vodárenské společnosti Veolia Voda. V rozhovoru pro Lidové noviny se k politice evropských dotací vyjádřil Philippe Guitard, šéf Veolia Eau pro Evropu. Pro příští týden připravujeme článek věnující se specifikám  u menším provozovatelů.

5 min. čtení

Směrnice Evropské unie jsou striktní, do konce letošního roku mají mít v České republice všechny aglomerace nad dva tisíce obyvatel moderní a ekologickou čistírnu odpadních vod a stejně tak i odpovídající kanalizaci. Řada měst a obcí spoléhá při financování na evropské dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Upřímně řečeno, politika evropských dotací je někdy skandální. Vidím stamilionové projekty někde v malých městečkách na jižní Moravě. Města se musí zavazovat k vysokým splátkám na několik let. Města mají falešnou představu, že dostávají zadarmo peníze z Evropské unie. Není to tak. Města a obce se samy musejí podílet na financování zhruba dvaceti procenty. Nedovedu si představit, kde například vezme město s pěti tisíci obyvateli 20 milionů korun na vybudování čističky za 100 milionů korun. Taková investice následně může vést k nárůstu výše vodného a stočného o 60 až 80 procent,”
varuje Philippe Guitard, ředitel vodárenské společnosti Veolia.

Bohužel pravidla pro čerpání evropských dotací z Operačního programu jsou nastaveny tak, že jen málokdo dosáhne na reálné čerpání financí pro modernizace kanalizací či čistíren odpadních vod. Města a obce si často stěžují na obrovskou byrokracii a složitost dotačních podmínek, ve kterých se vyznají jen vybraní konzultanti. V České republice je tak reálné čerpání dotací do vodárenství (Prioritní osa 1) v polovině období na pouhých 3%. V sousedním Polsku jsou přitom mnohem úspěšnější.

“Dotace jsou často rozdělovány podle vůle úředníků. Polsko dosáhlo na dotace, které Česko nedostalo… je tedy pravda, že v Polsku nebyli u vlády zelení. Jednalo se přitom výhradně o politické rozhodnutí,”
dodává P. Guitard.

Otázkou je, jak stávající situaci řešit. Logickou se zdá změna stávajících pravidel pro čerpání evropských dotací. Šéf české Veolie naznačuje v rozhovoru pro Lidové noviny také další možnosti v přístupu k úpravě vody: "Alternativ je celá řada. Evropská unie nás nutí, abychom odstraňovali z vody ještě více dusíku a fosforu. My jsme na to již našli řešení, aniž bychom museli stavět novou čistírnu. Stačí upravit tu stávající, logicky za mnohem méně peněz."

Celé znění rozhovoru naleznete zde.


Zdroj: (kap)

Zdroj: (kap)

Doporučujeme