Již pět let je cena vodného a stočného na Jičínsku stejná

Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. rozhodlo, že cena vodného a stočného zůstane i v dalším roce ve stejné výši jako posledních pět let. Odběratelé tedy budou platit i v roce 2017 za pitnou vodu a odvod vody odpadní částku 78,95 Kč za m3. VOS a.s. se daří držet cenu díky dlouhodobému dobrému hospodaření a mírnému nárůstu spotřeby.

6 min. čtení

Cena nevzrostla i díky nezvýšení daňové zátěže na získávání podzemních vod, které původně plánovalo Ministerstvo zemědělství.

Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. se dne 13. 12. 2016 dopoledne sešlo k projednání cen vodného a stočného pro rok 2017. Starostové měst a obcí regionu Jičínska, které společnost vlastní, se seznámili s předběžnými výsledky hospodaření společnosti a z nich plynoucí kalkulace cen na rok 2017. Na základě toho rozhodli, že obyvatelům Jičínska nebude cena zvýšena a zůstane ve stejné výši jako poslední čtyři roky – 78,95 Kč za m3 s DPH. „Podařilo se nám naplnit vloni naplánovaný rozpočet – společnost vytvořila i přes veškeré investice, které během roku probíhaly, mírný zisk. Daří se nám soutěžit ve výběrových řízeních dobré ceny a samozřejmě si hlídáme provozní náklady. Mírně roste i spotřeba vody. Jediné, co nám dělalo trochu starosti, bylo plánované zvýšení poplatků za odběr podzemních vod a vypouštění vod odpadních, které by se do nové ceny nejspíše promítlo. Naštěstí zatím tento zákon Ministerstvo zemědělství odložilo,“ uvedl ředitel společnosti Ing. Richard Smutný. Cena vody na Jičínsku zůstává tedy ve výši 38.74 Kč a stočné stojí 40,21 Kč.

Na cenotvorbu má velký vliv právě stát, který tento poplatek řadí mezi tzv. věcně usměrňované ceny. Na odvodech, daních a poplatcích získává více než 40 % z ceny. Stanovuje také přiměřený zisk vodárenských společností. Zbytek ceny vodného a stočného se rozděluje na samotný provoz vodárenské infrastruktury a také na investice a opravy. VOS a.s. letos proinvestovala do oprav sítí zhruba 49 milionů korun, v příštím roce plánuje vložit dalších 50 milionů. Podle SOVAK ČR je třeba do obnovy infrastruktury investovat v celé republice více než 20 miliard Kč, reálně se ale proinvestuje zhruba polovina. „My se snažíme jít cestou postupných rekonstrukcí, nejlépe v návaznosti na plánované opravy komunikací realizované obcemi, městy, krajem nebo ŘSD. Opravami řešíme alespoň riziko havárií na potrubí. Na druhou stranu máme také poměrně velkou část kanalizační sítě novou, a to díky projektu Cidlina. V rámci něj vznikly na Jičínsku kromě sítí také nové čistírny odpadních vod,“ dodává k investicím ředitel Richard Smutný.

Na výslednou cenu vodného a stočného má samozřejmě také výše spotřeby vody. Ta vloni mírně vzrostla o 6 % na cca 2 640 000 m3 a spotřeba vody odpadní vzrostla o 1 % na cca 2 765 000 m3. Letos byl růst pomalejší, vody se vytočilo o 3 % více – 2 710 000 m3 a spotřeba vody odpadní vzrostla také o 3 % na 2 850 000 m3.

Foto: Wikipedia, Sokoljan, licence


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme