Jarní údržba vodojemů

Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) pokračují v jarním úklidu pravidelnou údržbou vodojemů a čištěním nádrží od nánosů a kalů. Odběratelé mají tak zajištěnou dodávku čisté a kvalitní vody. Čistící kůrou již prošly vodojemy např. v Jeviněvsi, Na Ladech v Kralupech nad Vltavou, ve Cvrčovicích nebo v Kladně – Kročehlavech.

5 min. čtení

V dalších dnech projdou jarním údržbou vodojemy ve Vysoké, Vehlovicích, Tuchlovicích a Libušíně. Jedná se o jednokomorové i dvoukomorové vodojemy, které pojmou celkem až 1 000 kubických metrů vody. V pondělí 15. 4. začínají přípravné práce na čištění jedné z komor o objemu 20 000 m3 největšího vodojemu Kožova Hora v SVAS.

„Naše společnost provozuje celkem 92 vodojemů o objemu 50 až 40 000 m³. Při těchto objemech je vnitřním předpisem stanoven interval čištění 1x za 2 roky, přesto je řadu let čistíme každý rok z preventivních důvodů a osvědčilo se to,“ uvedl Pavel Pobříslo, provozní ředitel SV. „Voda ve vodojemech je dobře chráněna před bakteriologickým znečištěním. Příznivě působí i tma a nízká teplota. Navíc je pitná voda preventivně chráněna silným oxidačním působením chlóru, kterým je voda sycena v minimálním a současně účinném množství. K znečištění vodojemů dochází mechanickými i chemickými látkami, které nejsou zdravotně závadné a usazují se na stěnách a dně vodojemu. Jedná se o drobný písek, který může vnikat při poruchách vodovodních řadů nebo uvolnění vápenných usazenin na stěnách potrubí, či chemických látek např. železa,“ vysvětluje Pobříslo.

Postup při čištění vodojemů následně popisuje Ing. Tomáš Hloušek, technolog pitných a odpadních vod. „Podle doby zdržení vody ve vodojemu se předem uzavře přívod vody do vodojemu, aby převážná část vody odtekla do spotřebiště a nedocházelo ke zbytečným ztrátám pitné vody. Poté se vodojem vypustí a odeberou se stěry a usazeniny pro laboratorní rozbory k ověření správnosti nastavení časového harmonogramu čištění vodojemů. Následně se stěny a dno vodojemu čistí mechanicky a potom tlakovou vodou. Vnitřní povrch se následně desinfikuje ředěným roztokem chlornanu sodného a opět se opláchne vodou do výpusti. Nakonec se vodojem napustí a uvede do provozu,“ popisuje práce na údržbě Tomáš Hloušek.

 

„Většina vodojemů je dvou nebo více komorových, čistí se vždy jedna komora, takže nedochází k přerušení dodávky vody.
U jednokomorových vodojemů je spotřebiště zásobováno nouzově, zpravidla na dobu 6 až 8 hodin. Čištění vodojemů předchází odkalování přívodních řadů,“
dodal na závěr Hloušek. Stejným principem se pravidelně řídí i čištění všech dalších provozovaných vodojemů v rámci společnosti.


Zdroj: SVAS

Zdroj: SVAS

Doporučujeme