Jaká mineralizace vody je optimální?

Voda se v lidském těle nachází v každé jednotlivé buňce a mezibuněčném prostoru a je základní látkou vnitřního prostředí lidského organismu. Je transportním prostředkem, rozpouštědlem, místem pro děje mnoha biochemických pochodů. Voda je také základní složkou krve. Dá se říci, že lidé jsou bytosti tvořené vodou. Co to pro nás znamená?

8 min. čtení

Množství rozpuštěných látek v pitné vodě má vliv na její kvalitu a tím také ovlivňuje náš zdravotní stav. Důvodem je, že pitná voda je nezastupitelným zdrojem minerálních látek pro náš organismus a jejich nedostatek v pitné vodě prokazatelně vede ke zvýšení rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění.

Za optimální je považováno množství od 200 do 500 mg rozpuštěných látek v jednom litru vody. Jako minimální mez je stanoven obsah 150 mg/l, jako mez maximální pak 1000 mg/l. Pokud obsahuje hodnoty vyšší, mluvíme už o vodách minerálních. Tady ale pozor! Většina z nás si myslí, že pití minerální vody je zdravější než pití vody "normální". Trvalé užívání minerálních vod ale není vhodné z důvodu přílišného zatěžování ledvin. Proto je pití minerálek doporučováno jen na krátký čas a v omezeném množství.

Co když má voda naopak poměr minerálů nižší? Víme, že vody s nižším obsahem minerálů jsou z dlouhodobého hlediska mnohem vhodnější než například minerální vody. Organismus, který je každodenně zásoben přebytečným množstvím solí, totiž potřebuje tyto látky z těla dostatečně vyloučit a přebytečný příjem minerálů by mu v této situaci zrovna nepomohl..

Voda s nižším obsahem minerálů má navíc schopnost lépe pročistit organismus od odpadních látek, protože voda chudší na minerály může vsáknout více látek a pak je z těla vyloučit. Mluvíme tak o pročisťujícím účinku pitné vody. Ovšem pozor – to zase neznamená, žeb bychom měli pít vodu zbavenou všech látek a myslet si, jak nás báječně pročistí. Pití destilované vody zbavené všech minerálů je velmi nebezpečné. Určité množství minerálních látek ve vodě je důležité pro udržení osmotické rovnováhy v našem organismu.

Voda jako kapalina je hybrid pevného a plynného skupenství. V pevném skupenství jsou k sobě molekuly pevně vázány a tvoří krystalickou mřížku. V plynném skupenství jsou molekuly samostatné a volně se pohybují. Kapalné skupenství, jak již bylo uvedeno, obsahuje obojí – shluky molekul v podobě tekutých krystalů a množství svobodných molekul vody. Mezi oběma skupinami dochází k neustálým výměnám, i když se celek tváří jakoby nezměněn.

Pro zvýšení aktivity vody se často užívá ohřev. Voda s vyšší teplotou snáze přijímá látky v ní rozpouštěné, pojme jich větší množství a ty pak dosahují vyšších účinků. Tak si zaléváme čaj vřící vodou, vaříme vývar z masa a zeleniny, případně vyvařujeme prádlo. Cíl je jediný. Přivést vodu a látky v ní obsažené k vyšší aktivitě a účinnosti.

Podobně si vypomáhá náš organismus ve stavu zvýšené teploty či horečky. Aktivita mnoha látek vzrůstá, zejména pak enzymů, a bez nich se v těle neuskuteční snad vůbec nic. Tělo de facto mobilizuje k obraně a všechny pochody tím rázem výrazně zefektivňují svou činnost. Z toho plyne, že není dobré pít vodu úplně studenou, pokud chceme, aby nám poskytla své zázračné služby v plném rozsahu.

V našich zeměpisným podmínkách máme to štěstí, že nám taková voda, kterou potřebujeme pro správný chod našeho organismu, teče jen na otočení kohoutkem. Važme si jí.

Foto: Wikipedie, Ranveig 
Zdroj: zdrava-vyziva.abecedazdravi.cz 
 


Zdroj: PK

Zdroj: PK

Doporučujeme