Jaké výzvy OPŽP budu vyhlášeny tento rok?

Plánujete žádat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí? Musíte počkat na výzvu, která je určená právě pro Váš projekt. V tomto roce bude vypsána jen jediná výzva pro Prioritní osu 1.

2 min. čtení

Přehledy výzev najdou potendciální žadatelé na internetových stránkách OPŽP. Pro letošní rok je v kalendáři uvedena pouze jediná výzva v rámci Priritní osy 1 a to na podpoblast 1.3 Omezování rizika povodi.

Výzva je určena pro individuální projekty s celkovými náklady do 50 mil. eur. Dotační žádosti budou přijímány v průběhu února a března tohoto roku.

Povinnou přílohou žádosti o dotace je také posudek Ministerstva životního prostředí. Konzultace a odborné posudky MŽP pro oblast podpory 1.3 vyřizuje: Ing. Michaela Brejchová (1.3.1) a Ing. Martin Pytloun (1.3.1 – přírodě blízká protipovodňová opatření PBPO, 1.3.2 – pouze konzultace). MŽP doporučuje žadatelům, aby žádosti o odborný posudek včetně podkladů doručili pracovníkům ministerstva včas, nejpozději 1 měsíc před uzavřením výzvy.
 

Výzvy pro podoblasti 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody a 1.1 – Snížení znečištění vod nejsou dosud pro letošní rok plánovány.

Bližší informace ohledně výzvy naleznete zde.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme