Jaké jsou konkrétní zkušenosti žadatelů o vodárenské dotace z OPŽP?

Úvodní díl seriálu o problémech měst a obcí - žadatelů o evropské dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Zpracováno na základě ankety o problematice čerpání evropských na modernizaci vodárenské infrastruktury.

7 min. čtení

Dotační program je již ve své druhé polovině a aktuální čerpání přitom nedosahuje ani desetiny určených prostředků na modernizaci vodárenské infrastruktury měst a obcí. Zbývá vyčerpat celkem 45 miliard korun. Co jsou hlavní problémy českých žadatelů o evropské dotace? Přinášíme shrnutí prvních odpovědí…

Zbytečná byrokracie velmi zatěžuje

Jedním z nejvetších problémů žadatelů je nutnost vyplnit řadu složitých formulářů. Pro města je tak vypracování žádosti jen stěží možné. Starosta Jistebníku Josef Voral krátce dodává: "velmi složité papírování a jednání od počátku až do konce".

Bez poradenských společností to většinou nejde
Jedna z prvních anketních odpovědí byla z obce Zámrsk. Paní starostka Tvrzníková konstatuje: "Podle mého názoru bez spolupráce s poradenskou společností není schopna obec náročným administrativním kritériím přípravy žádosti dostát. Nutnost najmout si pro přípravu poradenskou společnost žadatelům odčerpá prostředky, které by bylo možno rozumně využít jinde. Jedná se snad o umělé vytváření zaměstnanosti? Proč musí žadatelé – obce – vynakládat na žádosti ze svých nevelkých prostředků částky, které při neúspěchu prakticky „vyhodí oknem“?"
Výstižné a jasné! Jen minimum obcí je schopno žádat o dotace bez pomoci poradenských firem. Zjednodušení administrativního procesu by uvítali prakticky všechny obce.

Velké problémy malých obcí
Za všechny uveďme obec Luková – starostka Miroslava Fojtů vysvětluje: "Podle mého názoru je vše zbytečně administrativně náročné – snad proto, aby si přišly "na své" agentury, které zpracovávají žádosti. Z výše uvedeného důvodu a také z důvodu finančního si netroufáme takové dotace čerpat. Náklady na projekt a zpracování žádosti jsou pro nás a náš rozpočet velké vzhledem k tomu, že v případě nepřiznání dotace o tyto peníze přijdeme. Čerpáme proto dotace krajské a národní, kde jsem schopna zpracovat žádosti + povinné přílohy sama vlastnoručně a peníze přijdou buď na účet většinou předem nebo nám poskytovatel dotace uhradí faktury. Vše, co výše uvádím je ale chronicky známé, stále se o tom mluví a stejně to nikdo nezjednoduší – určitě v tom hrají velkou roli důvody, které jsem uvedla v úvodu (agentury, atd.)."

Co starostové doporučují změnit v práci SFŽP?

Tady panuje poměrně velká shoda – je nutné zprůhlednit podmínky, snížit byrokracii a zrychlit proces vyřízení dotací.
Starosta Milan Pavlík z městce Králové by pak doporučil Státnímu fondu Životní prostředí více pružnosti. V podobném duchu pokračuje také starosta obce Dolní Životice Jaroslav Vaněk, který navrhuje "umožnit čerpání dotací všem, bez rozdílu velikosti sídla".

Děkujeme všem za zaslané odpovědi a těšíme se na další názory. V průběhu příštího týdne začneme postupně uveřejňovat podrobné zpracování konkrétních případů.

 

 

krizovy odkaz
 


 


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme