Jaká je situace na Vltavské kaskádě?

Povodí Vltavy zveřejňuje aktuální informace o hladině vody v nádržích, na vodních tocích, srážkách i jakosti vod v tocích na svých webových stránkách. V tomto období jsou neocenitelným zdrojem informací. Dle aktuálních informací (20:30) jsou nádrže v rámci Vltavské kaskády na hranici své kapacity.

2 min. čtení

Hladiny vody v nádržích
Nad maximální hladinou je v tuto chvíly vodní nádrž Slapy (označeno jako červený trojúhelník), v ochranném prostoru – což znamená, že byla dosažena kvóta přelivu – je většina nádrží v dané oblasti (označeno jako žlutý trojúhelník).
Další vodní nádrže v rámci Vltavské kaskády – Lipno 1, Orlík – jsou tedy na hranici své kapacity.
aktuální mapa zde

Slapy – nad maximální hladinou

Orlík – na hranici kapacity

Lipno 1 – na hranici kapacity

Stavy a průtoky na vodních tocích
Situace je na většině vodních tocích v povodňové oblasti kritická – jedná se zejména o Berounku, Lužnici, Otavu, Malši, Sázavu i Vltavu.
aktuální mapa zdeSrážkyaktuální informace zde
Červeně jsou označeny extrémní srážky.

Jakost vody v nádržíchaktuální informace zde
Červeně označena průhlednost vody v nádržích menší nebo rovna 1m.


 


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme