Jaká je role konzultantů na fondu životního prostředí?

EU chtěla zabránit zneužití vodárenských dotací soukromými firmami. Ze složitého systému však paradoxně profituje komerční poradce. (Článek naleznete také na serveru Česká pozice)

13 min. čtení

Libor Michálek při svém odchodu ze Státního fondu životní prostředí (SFŽP) upozornil na údajně dohodnutý tendr mezi poradenskými společnostmi KPMG a Mott MacDonald. Právě tyto společnosti získaly zejména v oblasti vodárenství od SFŽP a ministerstva životního prostředí (MŽP) řadu zakázek. O silném postavení Mott MacDonald při vyjednávání podmínek Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a dnes při jejich uplatňování se spekuluje již dlouho. Jsou evropské dotace rájem pro poradenské společnosti?

SFŽP si stěžuje na nepřipravenost žadatelů, starostové na komplikované podmínky a byrokraciiJedním z úkolů SFŽP je spravovat evropské dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Tento dotační program byl určen pro financování tolik potřebných čistíren odpadních vod. Dnes je v polovině svého období a dosud bylo proplaceno pouhých deset procent ze dvou miliard eur určených do vodárenství. SFŽP si stěžuje na nepřipravenost žadatelů, starostové měst a obcí na komplikované podmínky a zbytečnou byrokracii. Jedno je jisté – bez pomoci poradenských firem jak na straně SFŽP, tak žadatelů Česká republika evropské dotace nedostane.

Střet zájmů?
Působení Mott MacDonald na SFŽP od počátku nebylo rozhodně zanedbatelné, přímou účast na vyjednávání podmínek však společnost popírá „Neúčastnili jsme se politického vyjednávání s Evropskou komisí v závěru roku 2007 o finální podobě těchto podmínek, které řídilo MŽP pod vedením tehdejšího ministra Martina Bursíka. Účastnili jsme se pouze technického jednání v Bruselu v únoru 2007, a to za účasti zástupců MŽP a SOVAK,” dodává Pavel Válek z Mott MacDonald.

První zakázku spojenou s přípravou OPŽP získal Mott MacDonald v roce 2006, tedy ještě před schválením dotačních podmínek. Další zakázky následovaly. Poradenská společnost měla za úkol například zpracovat metodiku pro posouzení dosavadních provozních smluv, jejich kontrolu a revizi. Právě výhrady k délce provozních smluv mezi vlastníky a provozovateli vodohospodářské infrastruktury jsou dnes jednou z hlavních příčin, proč řada žadatelů na evropské dotace nedosáhne či získá podporu ve snížené výši.

Navrhované omezení se týkalo zejména takzvaného oddílného modelu. V tomto případě vodárenskou infrastrukturu vlastní obec a provozuje komerční vodárenská společnost. Evropská komise měla obavu, že by tyto společnosti mohly profitovat ze získaných evropských dotací. Je nutné ale poznamenat, že o evropské dotace vždy žádá a přijímá je vlastník infrastruktury, to znamená město či obec. Přesto byla v tomto ohledu Evropská komise nesmiřitelná a vyžadovala pro tyto případy výrazné omezení čerpání dotací.

Obce si samy neporadí
Hlavní politická zodpovědnost za nevýhodně vyjednané podmínky OPŽP je bezesporu na straně Martina Bursíka. Pravdou ale je, že vyjednané podmínky jsou pro Mott MacDonald výhodné. Jsou natolik komplikované, že města a obce nemají šanci bez pomoci konzultantů s dotací uspět. Poradenská společnost, která připravovala materiály pro vyjednávání podmínek OPŽP a následně vypracovala řadu kontrolních nástrojů, logicky poradí nejlépe. Znalost problematiky je s ostatními poradci nesrovnatelná.

Mott MacDonald se stal v dalších letech klíčovým poradcem státního fondu pro Operační program Životní prostředí. Poskytoval ekonomické, finanční a technické poradenství, včetně vypracování stanovisek a analýz. Společnost zpracovala například finanční model, který obce musejí začlenit do provozních smluv, a vyrovnávací nástroj pro výpočet ceny vody u příjemců dotací. Součástí zakázek bylo následné školení pro pracovníky státní správy i žadatele. Při jednáních SFŽP a MŽP s orgány Evropské komise Mott MacDonald zajišťoval poradenskou podporu.

Stejná společnost dnes nabízí své služby také žadatelům o dotace z OPŽP. Jako takzvaný správce stavby se Mott MacDonald podílel například na projektech pro Šlapanicko, Vodovody a kanalizace Břeclav, Slezský vodohospodářský svazek, Strakonice, Havířov, Kostelec na Hané, Kunštát, svazek obcí regionu Novojičínska, svazek obcí Povodí Berounky či sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko.

SFŽP: Žádný problém

U dalších projektů Mott MacDonald pro své klienty přímo připravuje dotační žádosti. „U projektů Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové mlýny, Křižatky – kanalizace a vodovod, ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace, Odkanalizování a čištění města Havířova – I. Etapa, Kanalizace a ČOV Jinačovice a Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska jsme se podíleli na přípravě žádostí do OPŽP,“ jmenuje Válek z Mott MacDonald.

SFŽP ve vzniklé situaci nevidí problém. „SFŽP ČR důsledně dbá na dodržování veškerých právních předpisů a rovněž i etických zásad, a to včetně zamezení potenciálního střetu zájmů. V případě, že jsou společností MMD v rámci OPŽP poskytovány určité služby žadatelům o dotace, nejsou u konkrétního projektu tyto služby již předmětem poradenství pro SFŽP ČR,“ komentuje tisková mluvčí fondu Lenka Brandtová.

Najde nový ředitel státního fondu dost odvahy a pokusí se změnit zaběhlý mechanismus?Jistě je snahou všech vyčerpat evropské dotace a modernizovat vodárenskou infrastrukturu. Český tým pod vedením tehdejšího ministra Bursíka vyjednal nevýhodné a složité podmínky diskriminující města a obce. Bursík podlehl tlaku Evropské komise, která chtěla v duchu levicové ideologie zabránit virtuální možnosti „zneužití” dotací ze strany soukromých firem. Výsledkem je, že ze vzniklé situace paradoxně profituje komerční poradenská společnost. SFŽP jí dal prostor a ona a ho využila. Najde nový ředitel státního fondu dost odvahy a pokusí se změnit zaběhlý mechanismus? Nebo doporučí žadatelům spolupráci s Mott MacDonald, který za poplatek poradí, jak projít dotačním procesem, jejž sám spoluvytvářel?


Zdroj: Jana
Bábíková

Zdroj: Jana Bábíková

Doporučujeme