IPSOS: Pouze 2 % české populace odmítají existenci globální změny klimatu

Média jsou plná zpráv o životním prostředí. Jaký je ale názor široké veřejnosti? Uvědomujeme si rizika změny klimatu, nebo je to pro nás jen virtuální problém? Podle nejnovějšího výzkumu agentury IPSOS berou Češi problematiku globálního oteplování vážně. 84 procent české populace je považuje za závažný problém, 44 procent dokonce za velmi závažný.

8 min. čtení

Životní prostředí je v ohrožení

Názory, že změny klimatu jsou přirozeným jevem, ke kterým na zeměkouli vždy docházelo, nenachází v České republice úrodnou půdu. Téměř 90 % české populace se domnívá, že ke globálnímu oteplování dochází a že k němu přispívají lidé. Pouze 2 % populace odmítají existenci globální změny klimatu. Na druhou stranu lidé nejsou schopni vybrat jednoho hlavního viníka. Většina (77 %) dotazovaných se domnívá, že za globální oteplování může celkově lidská činnost a není možné konkrétně určit viníka.

V české společnosti panuje souhlas s tvrzením, že životní prostředí je v současnosti v ohrožení a vyžaduje zásadnější ochranu. Často se globálního oteplování obávají a více než polovina cítí negativní dopady globálního oteplování osobně ve svém životě. Zajímavé je, že ženy a lidé kolem padesátky jsou vůči této problematice obecně o něco citlivější. Co považujeme za nejzávažnější problémy?

Pro drtivou většinu Čechů jsou klimatické změny důležitým společenským problémem. Zhoršující se životní prostředí je pak vnímáno ještě důrazněji. Více než osm Čechů z deseti je považuje za důležitý nebo velmi důležitý problém.Co vnímají Češi vůbec nejzávažněji? Jsou to aktuální témata jako uprchlická krize a riziko terorismu, které vnímá jako velmi důležité více než 80 % české populace.Jaké jsou příčiny globálního oteplování?


Globálním oteplováním spojujeme kromě změn počasí a většího tepla také s táním ledovců a zvyšující se hladinou oceánu. „Globální oteplování je způsobeno zvyšováním koncentrace CO2 v ovzduší, což má za následek skleníkový efekt a následné oteplování planety. Oteplování planety má pak vliv na migraci živočišných druhu a rostlin, proměnu klimatu, zvyšování hladiny oceánu a podobně,“ zaznělo v rámci výzkumu. 

Nicméně slyšet byly také názory z opačného spektra: „Globální oteplování je pro mě konspirační teorie, reálně prý hrozí tání ledovců a zvyšování hladiny oceánu. Podle mě je to přirozený jev v koloběhu na planetě Zemi.“ Tento názor ale zastává jen 1 % české populace. Svítá na lepší časy…
Podle Čechů by se na řešení problému globálního oteplování měli podílet všichni lidé. Silnou roli v řešení by měli mít také politici a vlády. Muži častěji než ženy vidí řešení na straně politiků a nadnárodních firem, ženy častěji tvrdí, že na řešení by se měli podílet všichni lidé. Téměř polovina se domnívá, že mohou pomoci i konference na toto téma.

Dvě třetiny lidí se snaží svou činností životní prostředí aktivně chránit, nejčastěji tříděním odpadu a úsporou energie a vody. Podle výzkumu třídí odpad dokonce 93 % respondentů, 72 % se snaží šetřit elektrickou energii a 70 % vodu.


Za výchovu nastupující generace k zodpovědnému vztahu k životnímu prostředí jsou podle Čechů zodpovědné především rodina a škola. Roli rodiny vnímají jako výraznější ženy a lidé s vysokoškolským vzděláním.

Výzkum o postojích české veřejnosti k problematice globálního oteplování uspořádala agentura IPSOS v listopadu 2015. Respondenti byly dotazováni v on-line panelech. Reprezentativní vzorek respondentů činil 501 osob ve věku 18–65 let.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme