Jak si poradila Namibie s nedostatkem pitné vody?

„Každá kapka se počítá“, tak zní motto WINGOC,Äôs jedné z mála vodárenských zařízení na světě, jež recykluje odpadní vodu na pitnou. S vědomím, že jsou vodní zdroje omezené, přijímají obyvatelé Windhoeku recyklovanou vodu bez problému již dlouhodobě.

3 min. čtení

Windhoek, hlavní město Namibie, jedné z nejsušších zemí Afriky, je domovem pro 250.000 lidí, kteří neustále žijí pod hrozbou nedostatku vody. V roce 1968 zde tedy město nechalo postavit recyklačního čistírnu odpadních vod Goreangab. Tak se stal Windhoek prvním městem na světě, kde je možné vyrábět pitnou vodu přímo z komunálních odpadních vod. Již více jak 30 let tak slouží toto zařízení jako dodatečný zdroj pitné vody.

V roce 2001 podepsalo město smlouvu na provoz a údržbu s WINGOC (Windhoek Goreangab Operating Company), konsorcium tvořené Veolia, Berlinwasser International a Wabag, s cílem zlepšit proces čištění odpadních vod a navýšit výrobní kapacitu. Od roku 2002 nový závod dodává 21.000 m3 pitné vody za den. Toto množství představuje 35% celkového objemu distribuované pitné vody v regionu, která obývá 300.000 lidí. Směs vody pocházející z přehrady Goreangab a čističky odpadních vod Gammans prochází složitým procesem čištění. WINGOC zvolila nový postup čištění odpadních vod, tzv. multi-bariérový postup, který spočívá v moderním systému postupného čištění eliminující všechny nečistoty. Různé čistící procedury spolu s přísnými bio-monitorovacími programy zaručují vysokou kvalitu pitné vody.

Recyklace odpadních vod je nejen dodatkovým zdrojem pitné vody, ale také šetrnou volbou pro životní prostředí. Výrazně totiž snižuje vypouštění znečišťujících látek do životního prostředí.

"Je důležité, jaká je kvalita pitné vody, nikoliv odkud voda pochází."
Tímto heslem se řídí obyvatelé Windhoeku jíž několik let.

Zdroj: Living Circular

Foto: Autor: Brian McMorrow – Pbase gallery, CC BY-SA 2.5, $3


Zdroj: Květa
Felklová

Zdroj: Květa Felklová

Doporučujeme