Jak se vyrovnat s klimatickými změnami?

Hurikány, záplavy, dlouhá sucha, vlny veder, výpadky proudu… Důsledky klimatických změn, které významně ovlivňují různé části světa, na nás postupně doléhají. Jak se s tím vyrovnat? Pojďme se podívat na tři příklady projektů, které prezentovala Veolia v rámci letošního Pressday.

7 min. čtení

Veolia vyvíjí řešení, která pomáhají zákazníkům z veřejného i soukromého sektoru přizpůsobit se novým klimatickým podmínkám. Jedná se například o opětovné využití odpadních vod, odsolování mořské vody, protipovodňová opatření, budování lokálních energetických smyček nebo boj s fenoménem tzv. městských tepelných ostrovů

Energie v krizových situacích
"Kvůli klimatickým změnám je extrémní počasí stále častější a energetická odolnost může pomáhat předcházet neštěstí a přežít," říká Mike Byrnes, Výkonný viceprezident a provozní ředitel Veolia Solutions North America. 

V říjnu 2012 zasáhl New York hurikán Sandy a způsobil výpadek proudu v téměř celém městě. Univerzitní nemocnice Langon musela uprostřed noci evakuovat stovky pacientů. Naopak 3 kilometry vzdálené zdravotní středisko v areálu Newyorské univerzity na Washington Square nemělo s výpadkem žádné problémy. Před 3 roky tam totiž Veolia nainstalovala mikrosíť, tedy lokální elektroenergetickou síť poháněnou kogenerační jednotkou o výkonu 13 MW, vyrábějící teplo a elektřinu. Cílem bylo poskytnout čistší a levnější energii a zajistit přísun energie i v případě selhání veřejné sítě. Po zkušenosti s hurikánem Sandy Newyorská univerzita požádala Veolii, aby nemocnici Langon vybavila stejným systémem.

Recyklace vody v provozech
Továrna Nestlé v čínském Čching-tao vyrábí sušené mléko a mléčné výrobky v regionu postiženém velkým nedostatkem vody. "Zavázali jsme se přehodnotit využívání přírodních zdrojů a vytvořit nové, účinnější, vyrovnanější a udržitelnější modely," vysvětluje Peter Stokes ze společnosti Veolia Water Technologies.

Na základě zadání zákazníka proto Veolia navrhla projekt Zero Water, který pomáhá snižovat spotřebu vody v provozech. Řešení, které se již osvědčilo v Mexiku a Jižní Africe, spočívá v zachycování a dalším zpracování provozní vody a využití tzv. „cow water“ získané při zpracování mléka. Na veškeré chlazení a čištění i na průmyslové procesy se díky projektu používá recyklovaná odpadní voda. Továrně v čínském Čching-tao se podařilo snížit nejen spotřebu podzemní vody o 500 000 litrů denně, ale také množství odpadních vod vypuštěných do přírody.
 

Chlazení tepelných ostrovů
Další oblastí, kde může Veolia pomoci v boji s klimatickou změnou je vypořádání se vlnou veder, kdy může teplota v městských tzv. tepelných ostrovech dosáhnout o 5 až 10 °C víc než v okolních oblastech. Veolia vyvinula specifická řešení, která městům pomáhají s tímto problémem bojovat. Jedním z nich je chlazení komunikací pomocí automatického zvlhčování. Dalším je instalace odpařovacích ploch zásobovaných dešťovou vodou. Toto řešení již prokázalo svou účinnost v letních tropických dnech, kdy dokázalo snížit okolní teplotu o 5 až 8 °C.

"Města se pochopitelně chtějí přizpůsobit stoupajícím teplotám. Veolia jim nyní může poskytnout ověřená řešení," připomíná Eric Lesueur, předseda představenstva a generální ředitel INNOVE a 2EI.


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme